ĐẶC QUYỀN VIP
Cập nhật : 01-07-2019

Trong Hiên Viên mobile, khi trở thành VIP, các Tiên Hữu sẽ có được lợi thế hơn người trong hành trình thực hiện giấc mộng vang danh thiên hạ.. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn cùng phúc lợi từ VIP sẽ giúp các Tiên Hữu dễ dàng trải...