HỆ THỐNG BANG HỘI

Cập nhật : 19-06-2019

Giới Thiệu Hệ Thống Bang

Khi bước chân vào thế giới huyền ảo trong “Hiên Viên Mobile”, các Tiên Hữu đã có duyên với giang hồ này. Gia nhập Bang là 1 lựa chọn không tồi, tất nhiên người chơi cũng có thể chọn tự tạo 1 Bang, trở thành bá chủ 1 phương.

Bản đồ trú địa Bang trong “Hiên Viên Mobile” được tạo thành từ những kiến trúc sau:

Sảnh Bang: kiến trúc chính của Bang, giới hạn việc tăng cấp của những kiến trúc khác. Tăng cấp có thể tăng thêm số người và số chức vị có thể dung nạp của Bang.

Sảnh Chính Bang: tăng cấp kiến trúc này có thể tăng phần thưởng nhiệm vụ Bang.

Thư Viện Bang: tăng cấp kiến trúc này có thể tăng thêm giới hạn cấp nghiên cứu tâm pháp, là nơi có hoạt động vấn đáp Bang, mỗi ngày cũng có thầy giáo ở đây tổ chức hoạt động vấn đáp.

Kim Khố Bang: tăng cấp kiến trúc này có thể tăng phần thưởng bổng lộc. Tăng thêm giới hạn lưu trữ quỹ Bang, Tiệm Bang sẽ mở khóa nhiều vật phẩm hơn.

Quảng Trường Bang: là nơi tổ chức hoạt động Lửa Trại Bang, mỗi ngày đều có vũ cơ ở đây tấu nhạc, nhảy múa, ăn gà quay.

Tạo Bang:

Trong game, tìm được nhóm người có cùng chí hướng rất là quan trọng, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau vào phụ bản, cùng nhau xông pha giang hồ, đầu tiên hãy chọn lấy 1 Bang. Tiên Hữu có thể nhấn vào giao diện Bang để chọn tạo Bang hay gia nhập Bang khác.

Giao diện chính của Bang:

Có thể chọn kiểu dáng cờ, sửa đổi tuyên ngôn và thông báo, tra tìm thông tin cơ bản của Bang và tin tức, trạng thái thành viên Bang, tra tìm danh sách thành viên, tra tìm hoạt động và phúc lợi Bang và cả quản lý Bang, cũng có thể tự do vào trong trú địa Bang.

Phúc Lợi Bang:

Gia nhập Bang có lợi ích rất lớn, không chỉ có thể cùng với người bạn cùng chí hướng của mình cùng nhau chơi mà còn có rất nhiều phần thưởng phúc lợi đang đợi bạn.

Báo danh Bang: mỗi ngày đều có thể báo danh để nhận cống hiến, Xu, thẻ treo máy v..v..

Bổng lộc Bang:Người chơi mỗi tuần đều có thể dựa vào cống hiến tuần của bản thân để nhận được phần thưởng bổng lộc Bang tương ứng.

Tâm pháp Bang:Mỗi Tiên Hữu vào Bang đều có thể nghiên cứu hiệu quả kỹ năng chuyên thuộc của Bang này, những kỹ năng này có thể từ những phương diện như sinh mệnh, tấn công, thủ, bạo kích để tăng mạnh thuộc tính và sức chiến đấu của bản thân.

Tiệm Bang: Tiên Hữu có thể làm nhiệm vụ Bang và tham gia hoạt động Bang để nhận được cống hiến Bang, trong Tiệm chuyên thuộc của Bang có thể mua được những đạo cụ đặc biệt như Bạo Kích Thần Thạch, Thái Đẩu Đan, Côn Bằng Chân Kinh.

Kho Bang:Lấy những trang bị mà mình không dùng cống hiến vào trong Kho Bang để đổi lấy trang bị hoặc vật phẩm cần thiết, đúng là thú vui cuộc đời, trao đổi được tài nguyên.

Cống hiến Bang:Trong Bang, Tiên Hữu có thể cống hiến để nhanh chóng tăng quỹ Bang, tăng tốc xây dựng Bang. Bản thân cũng có thể nhận lấy cống hiến tương ứng.

Tương tác Bang:

Mỗi Bang đều có hoạt động tương ứng, tham gia Đi Săn Bang, Lửa Trại, Vấn Đạp, cùng nhau Thủ Vệ Bang, cùng nhau giành địa bàn, người có thể có thể nhận được nhiều phần thưởng và cống hiến Bang.

Quản lý Bang:

Sửa tên khác:Bang chủ có thể sửa đổi chức vị và tên khác của Bang theo ý muốn.

Tăng cấp kiến trúc:

Tăng cấp kiến trúc Bang có thể tăng cao những phần thưởng và phúc lợi của Bang.

Sảnh Bang: tăng cấp kiến trúc này có thể tăng số lượng người và chức vị có thể dung nạp.

Sảnh Chính bang: tăng cấp kiến trúc này có thể tăng phần thưởng nhiệm vụ Bang.

Là nơi ra nhiệm vụ Bang.

Thư Viện Bang: tăng cấp kiến trúc này có thể tăng giới hạn cấp nghiên cứu tâm pháp.

Là nơi tổ chức hoạt động vấn đáp Bang, mỗi ngày đều có thầy giáo đến tổ chức hoạt động vấn đáp.

Kho Bang: tăng cấp kiến trúc này có thể tăng phần thưởng bổng lộc. tăng giới hạn dự trữ quỹ Bang, Tiệm Bang sẽ mở khóa thêm nhiều vật phẩm.

Nhậm chức và tương tác:

Có thể thêm hảo hữu, chat, bổ nhiệm chức vụ với thành viên trong Bang.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!