HỆ THỐNG BOSS NAM MINH THIÊN TRÌ

Cập nhật : 11-06-2019

Nam Minh Thiên Trì còn gọi là Boss Liên Server có thể rớt rất nhiều đá cường hóa Thú Linh và trang bị Thú Linh, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cho các Tiên Hữu về Boss Nam Minh Thiên Trì.

Trước tiên hãy nhìn xem bố cục của giao diện Nam Minh Thiên Trì:

 • Khung đỏ bên trái là danh sách Boss (cái đầu tiên là đá khoáng đặc biệt có thể thu thập, không thể tấn công, thu thập xong sẽ nhận thưởng; sau khi làm mới đá khoáng đặc biệt sẽ hiển thị thời gian đếm ngược làm mới, sau khi Boss bị tiêu diệt sẽ hiển thị thời gian đếm ngược hồi sinh), nhấn vào tab đá khoáng hay bất kì tab boss nào sẽ có hiển thị thông tin liên quan của đá khoáng hay của boss này ở bên phải của tab, cũng có thể kéo lên xuống để tra tìm những tab boss khác chưa được hiển thị.
 • Khung đỏ bên phải là khu vực xem trước phần thưởng, hiển thị đạo cụ hiếm có thể rớt ra từ đá khoáng hay từ boss này, nhấn vào icon đạo cụ sẽ nảy ra tips đạo cụ, cũng có thể kéo lên xuống để hiển thị đạo cụ khác.
 • Nam Minh Thiên Trì được chia làm 2 tầng, Boss tầng 1 dễ giết hơn Boss tầng 2, nhưng phẩm chất cao nhất của trang bị Thú Linh và Đá cường hóa Thú Linh rớt ra cũng đều thấp hơn tầng 2, nên chọn tầng nào là tùy các Tiên Hữu quyết định.
 • Trong giao diện có thể thấy, đá khoáng đặc biệt mỗi ngày tối đa có thể thu thập 2 lần (tầng 1 và tầng 2 có chung số lần), boss mỗi ngày tối đa có thể tiêu diệt 3 lần (tầng 1 và tầng 2 có chung số lần), nên sau khi đá khoáng và boss ngày đó đạt đến giới hạn rồi sẽ không thể vào lại được nữa.

Lưu ý: sau khi chọn tab đá khoáng đặc biệt có để ý đến trong phần thông tin liên quan ở bên phải có tham số “số lượng còn lại hiện tại” không, tham số này có nghĩa là sau khi làm mới vào lần này thì loại đá khoáng đặc biệt này hiện tại còn lại bao nhiêu, nên khi mọi người đi thu thập đá khoáng đặc biệt cần để ý tham số này, khi tham số = 0 thì không cần tốn thời gian vào trong nữa, hãy nhìn vào lần làm mới tiếp theo của đá khoáng đặc biệt ở góc phải bên dưới tab rồi mới đi.

Ở dưới hãy cùng xem bố cục của Nam Minh Thiên Trì:

 • Do Nam Minh Thiên Trì là cách chơi Liên Server, rất nhiều Tiên Hữu của tất cả server cũng có thể vào, nên để tránh việc Tiên Hữu kém hơn bị giết vô số lần trong đây, nên ở gần nơi xuất hiện sau khi người chơi vào Nam Minh Thiên Trì có 1 vòng sáng, người chơi chỉ cần đừng trong vòng sáng này thì sẽ an toàn, không thể giết chóc gì ở trong khu an toàn này.
 • Khung đỏ bên trái là danh sách Boss(đã làm mới nghĩa là Boss này vẫn chưa chết, sau khi Boss chết sẽ hiển thị thời gian đếm ngược), nhấn vào bất kỳ dòng nào cũng có thể tự tìm đường đến Boss này và tự động tấn công, nên các Tiên Hữu đừng lo không tìm đường Boss; trong danh sách Boss kéo lên xuống để tra tìm thông tin liên quan đến những Boss khác.
 • Khung đỏ bên phải là xem trước lợi ích, ở đây là giới hạn lợi ích mỗi ngày của Nam Minh Thiên Trì, lần lượt là số lần giết Boss còn lại (tầng 1 và tầng 2 có cùng số lần, khi lợi ích = 0 sẽ không thể tạo ST với Boss), số lần đá khoáng thường còn lại (tầng 1 và tầng 2 có cùng số lần, khi lợi ích = 0 sẽ không thể thu thập), số lần đá khoáng đặc biệt còn lại (tầng 1 và tầng 2 có cùng số lần, khi lợi ích = 0 sẽ không thể thu thập).
 • Khi nhìn thấy dòng chữ trên, các Tiên Hữu chắc cũng có thắc mắc, đá khoáng thường là gì, đá khoáng đặc biệt là gì, như hình dưới cho thấy, dựa vào tên là có thể phân biệt, trước đó chúng ta đã có nói qua, phẩm chất cao nhất của phần thưởng đá khoáng rớt ra từ tầng 1 sẽ thấp hơn tầng 1, cũng như thê, phẩm chất cao nhất của phần thưởng đá khoáng thường rớt ra cũng sẽ thấp hơn đá khoáng đặc biệt, nhưng có thể yên tâm, số lần mỗi ngày của đá khoáng thường và số lần mỗi ngày của đá khoáng đặc biệt đều được tính độc lập, không dùng chung số lần mỗi ngày
 • Ngoài ra, cho dù là đá khoáng thường hay đá khoáng đặc biệt cũng là làm mới vị trí ngẫu nhiên, nên đừng nghĩ cứ đứng yên 1 chỗ là được; kế tiếp, đá khoáng thường là làm mới luôn 20 cái, không có đếm ngược thời gian làm mới, Tiên Hữu thu thập bất kỳ 1 đá khoáng thường nào xong cũng sẽ lập tức làm mới lại, nên sẽ có tình huống vừa thu thập xong 1 viên sẽ làm mới lại ngay 1 viên; đá khoáng đặc biệt là sau 2 giờ làm mới 1 lần, mỗi lần chỉ làm mới 10 viên, nên các Tiên Hữu muốn thu thập đá khoáng đặc biệt thì cần phải canh thật kĩ.

 

Lưu ý:

 • Thu thập bất kì đá khoáng nào thì mỗi ngày đều trừ đi % HP nhất định, % HP bị trừ của đá khoáng thường sẽ thấp hơn của đá khoáng đặc biệt, việc trừ HP này là lấy giới hạn HP của Tiên Hữu làm tham số, nên cho dù là nhiều HP hay ít HP cũng sẽ trừ theo % cả thôi, cũng nghĩa là khi HP của Tiên Hữu chưa đầy mà thu thập có thể bị trừ HP đến chết, nên khi thu thập trung tình trạng chưa đầy HP thì phải thật cẩn thận.
 • Đầu tiên trong Nam Minh Thiên Trì dù là giết Boss hay thu thập đá khoáng cũng sẽ không được bỏ thẳng vào túi, mà là phát thưởng theo dạng nhận được rương vậy; kế đó là bất kì rương nào nhận được trong Nam Minh Thiên Trì cũng có thể được thấy trong giao diện rương Nam Minh Thiên Trì, nhưng khi trong cảnh thì không thể nhận được ngay, cần phải rời khỏi đó xong rồi mở ra giao diện Nam Minh Thiên Trì mới có thể bỏ rương vào trong túi.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!