HỆ THỐNG BOSS THẬP PHƯƠNG QUỶ VƯƠNG

Cập nhật : 10-06-2019

Thập Phương Quỷ Vương

Thập Phương Quỷ Vương vốn là U Châu U Mình Ti thập điện Diêm Vương, gồm: Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Quan Vượng, D66tiêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Bình Đẳng Vương, Đô Thị Vương, Luân Chuyển Vương. Thập vương đều có phán quan và 2 vị vô thường của riêng mình, còn có vô số quỷ dịch nữa. Do Xi Vưu xông ra khỏi 18 tầng địa ngục, phá hủy Điện Sâm La, khiến thập điện diêm vương không chốn nương thân, chỉ có thể tự tìm nơi chốn làm việc riêng cho mình. Nhưng do âm khí của bản thân quá nặng, chúng đi đến nơi nào thì cả cỏ cây cũng không sống nổi. Vì nền hòa bình của đại lục Hiên Viên, các vị tu tiên giả mau đánh lui chúng, trả lại nơi sinh sống cho muôn loài.

Cấp mở: nhân vật đạt LV90 sẽ mở.

Lối vào: nhấn vào biểu tượng Boss phía trên màn hình, chọn Thập Quỷ => chọn Boss và bấm "tham dự" để khiêu chiến Boss.

Nhưng khi đến gần Quỷ Vương, âm khí trên người Quỷ Vương sẽ khiến các tu tiên giả thần trí điên loạn, khi chiến đấu với Quỷ Vương, cũng có thể đánh nhầm vị tu tiên giả khác, các Tiên Hữu nhớ cẩn thận!

  • Phần thưởng: chỉ có Tiên Hữu có sát thương xếp hạng 1 mới được nhận thưởng. Các loại trang bị cực phẩm và Côn Bằng Chân Kinh và những nguyên liệu hiếm khác, còn có những dây cực phẩm mà chỉ có Thập Phương Quỷ Vương mới có rớt ra!!!
  • Mỗi ngày chỉ có 3 lần cơ hội nhận được phần thưởng từ Quỷ Vương, các Tiên Hữu phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội
  • Nhưng nếu cấp bản thân cao hơn Quỷ Vương 100 cấp thì sẽ không nhận thưởng được.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!