HỆ THỐNG BOSS U MINH QUỶ VỰC

Cập nhật : 10-06-2019

U Minh Quỷ Vực

Trong thế giới huyền ảo của “Hiên Viên Mobile”, có 1 nơi mà yêu ma hoành hành, những tu tiên giả bình thường vừa nghe đến đã vô cùng sợ hãi, tránh không dám đến, chỉ có 1 số cường giả đạt từ cấp thần vương trở lên mới dám đi vào, nơi đây như 1 đô thị giành cho yêu ma, những yêu ma thông thường ở đây cũng rất hiền hòa, nơi đây rất nhiều kì trân dị bảo, những người đến đây đều vì nghe đồn nơi này có nhiều bảo vật.

  • Khi tiêu diệt mỗi con Boss trong U Minh Quỷ Vực đều nhận được trang bị cao cấp và nguyên liệu cao cấp, tính năng này sẽ mở vào LV180;
  • Giới hạn vào: mỗi tầng đều cần cấp VIP khác nhau mới vào được, Hòa Bình 3 tầng, Loạn Chiến 6 tầng (tổng cộng 9 tầng), từ thấp đến cao theo thứ tự là V1 đến V9. Khi không đủ VIP, nếu muốn vào thì cần tiêu hao 200 Vàng khóa hay Vàng, nhưng người chơi VIP0 sẽ không thể đi vào được.
  • Phân chia chiến khu: Khu Hòa Bình không thể chọn chế độ sát lục, và độ khó của quái đều khá thấp; khu Loạn Chiến thì mặc định là chế độ sát lục, có thể thủ công chỉnh lại thành chế độ hòa bình, và  độ khó của quái cũng khá cao. Độ khó càng cao càng dễ rớt trang bị cao cấp.
  • Làm mới BOSS: Boss khu Hòa BÌnh có thời gian làm mới cố định là vào 11:00, 15:00, 17:00, 19:00 mỗi ngày, còn trong khu Chiến Loạn thì sẽ làm mới vào 1 tiếng sau khi Boss chết.

  • Phát phần thưởng: Tiên Hữu có xếp hạng sát thương nằm trong top 5 mới có thể nhận thưởng, Tiên Hữu nào nằm ngoài top 5 sẽ không có phần thưởng nào.
  • Kỹ xảo khiêu chiến: Khi số lượng người chơi giết Boss ít hơn 5 người, có thể phối hợp với những Tiên Hữu khác cùng nhau đánh Boss, rồi chia nhau phần thưởng, nếu khi giết Boss đã đủ 5 người, ngoài trường hợp mình quá mạnh, có thể nằm được trong top 5 xếp hạng sát thương, nếu không thì nên rời khỏi và đánh con Boss khác, chứ đừng nên ra khỏi vòng nhanh vậy, vừa ra khỏi vòng thì sát thương sẽ bị làm trống.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!