HỆ THỐNG CHIẾN KỴ

Cập nhật : 12-06-2019

Hệ Thống Chiến Kỵ

Đại lục Hiên Viên có rất nhiều trân kỳ dị thú, kỳ trân dị bảo, có thể dùng làm tọa kỵ, giúp đỡ rất nhiều cho các Tiên Hiệp. Các loại chiến kỵ giúp các Tiên Hữu chu du đại lục Hiên Viên!

  • Điệu kiện mở: đạt LV19 sẽ mở.
  • Lối vào tính năng: nhấn mở menu tính năng, có thể thấy tính năng “Chiến Kỵ”

Giới thiệu cách chơi:

  • Chiến Kỵ có thể tăng tốc độ di chuyển, con đường tu luyện dài đằng đẵng, không cần dùng chân để đi lại rồi!

  • Dùng Thần Thạch Kỵ bồi dưỡng Chiến Kỵ có thể tăng thuộc tính sinh mệnh, tấn công, thủ cho Chiến Kỵ, tăng thêm sức mạnh cho chủ nhân.
  • Chiến Kỵ đạt đến cấp nhất định xong có thể mở khóa ngoại quan Chiến Kỵ mới, các loại ngoại quan Chiến Kỵ mới mẻ, từ trân kỳ dị thú đến kỳ trân dị bảo, để con đường Hiên Viên của bản đầy đủ sắc màu! 1 Chiến Kỵ cực ngầu sẽ khiên mọi ánh mắt đều hướng về phía bạn!

4. Nghe nói có 1 số Chiến Kỵ có thể bay, cuỡi trên Chiến Kỵ biết bay, từ trên cao nhìn xuống đại lục Hiên Viên, vừa ngầu vừa oai phong!

Cách chơi đặc biệt:

  • Dùng đạo cụ đặc biệt có thể mở khóa kỹ năng Chiến Kỵ, giúp đỡ nhiều cho chủ nhân. Có thể nhận được đạo cụ từ các laoị hoạt động hạn giờ.

  • Thú Hồn Kỵ có thể tăng thêm các loại thuộc tính của Chiến Kỵ, để tăng thêm sức mạnh cho chủ nhân. Có thể nhận được Thú Hồn Kỵ trong các hoạt động hạn giờ.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!