HỆ THỐNG CHUYỂN SINH

Cập nhật : 12-06-2019

HỆ THỐNG CHUYỂN SINH

Trong Hiên Viên Mobile, các Tiên Hữu có thể chuyển sinh để được sự đề thăng hoàn toàn mới, đứng trên đỉnh cao của chức nghiệp.

  • Khi Tiên Hữu ở LV150, thì nhân vật sẽ có lần Chuyển Sinh đầu tiên.
  • Sau khi hoàn thành 1 loạt nhiệm vụ, thì có thể mở khóa tư cách mang trang bị mới, vĩnh viễn tăng thêm thuộc tính cho bản thân, và nhận được bộ thời trang ngoại quan mới.
  • Nội dung nhiệm vụ: Nhiệm vụ bao gồm đối thoại với NPC, tiêu diệt quái, thu thập đạo cụ rớt ra v..v..
  • Mở khóa thuộc tính: mở khóa thuộc tính mới là thuộc tính mà người chơi hoàn thành nhiệm vụ hiện tại sẽ nhận được; thuộc tính được tăng lên chính là tổng thuộc tính nhận được khi  hoàn thành 1 lần Chuyển Sinh.
  • Hoàn thành nhanh: người chơi có thể chọn tiêu hao Vàng để hoàn thành nhanh 1 lần Chuyển Sinh, số lượng Vàng tiêu hao có liên quan đến số lượng nhiệm vụ chưa hoàn thành của lần Chuyển Sinh này.
  • Tiên Hữu trong game tổng cộng có thể hoàn thành 5 lần Chuyển Sinh, lần lượt là LV150, LV220, LV280, LV360, LV420.
  • Nhiệm vụ của mỗi lần Chuyển Sinh đều khác nhau, phần thưởng thuộc tính cũng không giống nhau, trong đó còn có những phần thưởng bất ngờ như kỹ năng bị động v..v..

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!