HỆ THỐNG CỬU CHÂU TRUYỆN

Cập nhật : 13-06-2019

Cửu Châu Truyện là hệ thống có thể  tăng nhiều thuộc tính cho nhân vật, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cách chơi này cho các Tiên Hữu.

Truớc tiên các Tiên Hữu hãy xem bố cục của trang Cửu Châu Truyện:

 • Nhấn vào tab của bất kỳ chương nào cũng sẽ nảy ra giao diện chương tương ứng, trong khung đỏ có thể kéo qua trái phải để hiển thị những tab chương khác bị che mất.
 • Sau khi tính năng Cửu Châu Truyện được mở, sẽ mặc định mở khóa chương thứ 1, sau đó mỗi khi nhân vật tăng lên 30 cấp sẽ mở khóa 1 chương.

 • Nhấn vào icon đạo cụ bất kỳ sẽ nảy ra giao diện tips đạo cụ tương ứng,có thể kéo lên xuống để hiển thị những tab quan hệ khác bị che mất, trong trang kích hoạt chỉ hiển thị những mối quan hệ vẫn chưa được kích hoạt, trong trang rèn sao chỉ hiển thị những mối quan hệ đã được kích hoạt.
 • Đạo cụ hiện có trong trang kích hoạt sẽ được hiển thị sáng màu, những đạo cụ chưa có sẽ có màu xám, thu thập đủ tất cả đạo cụ của 1 dòng quan hệ nào đó xong có thể nhấn nút kích hoạt để kích hoạt dòng quan hệ này, những quan hệ đã được kích hoạt sẽ vào trong trang rèn sao.

 • Sau đó hãy xem bố cục của trang rèn sao:

 • Nhấn vào bất kỳ icon đạo cụ nào thì sẽ nảy ra giao diện tips đạo cụ tương ứng, trong khung đỏ có thể kéo lên xuống để hiển thị những tab quan hệ khác bị che mất.
 • Đạo cụ đã có trong trang rèn sao sẽ hiển thị sáng màu, đạo cụ chưa được sở hữu thì sẽ hiện màu xám, thu thập đủ tất cả đạo cụ trong dòng quan hệ nào đó có thể nhấn nút tăng sao để tăng sao dòng quan hệ này, mỗi dòng quan hệ chỉ có thể tăng sao 1 lần, nhưng tăng sao xong có thể tẩy sao vô số lần.

 • Sau khi bất kỳ mối quan hệ nào được tăng sao, thu thập đủ tất cả đạo cụ trong dòng quan hệ này sẽ có thể nhấn nút Tẩy Tinh để tẩy sao dòng quan hệ này, mỗi lần Tẩy Tinh cũng đều reset thuộc tính được tăng thêm, Tẩy Tinh 10 lần xong chắc chắn sẽ tăng thêm hơn 40% thuộc tính.

 • Do mỗi Tiên Hữu đều có cách lý giải về thuộc tính khác nhau, nên đều tự có loại thuộc tính được ưu tiên cộng thêm, lúc này có thể nhấn vào nút có thể nảy ra toàn bộ thuộc tính ở góc trái bên dưới, nhấn vào bất kỳ nút thuộc tính nào xong, danh sách quan hệ bên phải sẽ chỉ hiển thị những quan hệ có thuộc tính đã chọn khi nãy.

 • Hiện tại tiếp tục giới thiệu bố cục trang Nhân Vật Phổ:

 • Nhấn vào bất kỳ thẻ nào sẽ nảy ra giao diện thao tác của thẻ tương ứng, có thể kéo qua trái phải để hiển thị những thẻ bị che mất.
 • Thẻ Cửu Châu Truyện nhận được trong game đều sẽ vào trong giao diện Nhân Vật Phổ, và sẽ hiển thị số lượng có được hiện tại. Nếu muốn tra tìm tất cả thẻ, nhấn chọn hiển thị toàn bộ hoặc nhấn vào nút đồ giám thẻ cũng có thể hiển thị ra hết tất cả thẻ, thẻ nào hiện đang có sẽ hiển thị màu của thẻ, thẻ nào hiện không có sẽ hiển thị màu xám.
 • Thẻ sẽ dựa vào phẩm chất mà chi ra Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ, bất kỳ thẻ nào đều có thể Giải Thể để nhận được mảnh thẻ, thẻ có phẩm chất càng cao sau khi giải thể sẽ nhận được càng nhiều mảnh thẻ.

 

 • Nhưng nếu có rất nhiều thẻ, và còn không phải là cùng 1 tấm nữa thì tính sao? vậy thì sẽ có 1 tính năng vô cùng thực dụng đang đợi bạn nhấn nút giải thể hàng loạt để góc phải phía dưới xong có thể chọn bất kỳ thẻ nào, chọn xong thẻ cần giải thể hàng loạt xong nhấn vào giải thể hàng loạt lần nữa là có thể cùng lúc giải thể tất cả thẻ đã được chọn. (thẻ được chọn mặc định sẽ giải thể số lượng nhiều nhất, có thể nhấn vào nút dấu trừ ở góc phải bên trên để giảm bớt số lượng giải thể).

 • Khi rất cần có 1 thẻ nào đó, chúng ta cũng có thể tiêu hao mảnh thẻ để gộp ra thẻ hoàn chỉnh, thẻ có phẩm chất càng cao thì càng cần tiêu hao nhiều mảnh thẻ để gộp ra được. 

 • Cuối cùng hãy cùng xem bố cục trang Tiệm mảnh:

 • Tiệm Mảnh sẽ tự động làm mới vào lúc 8:00, 12:00, 18:00 mỗi ngày, mỗi lần tự động làm mới xong đều sẽ tăng thêm 2 lần làm mới miễn phí.
 • Có thể tiêu hao mảnh thẻ để đổi lấy đạo cụ trong Tiệm Mảnh, số lượng mỗi đạo cụ đều là 1, đổi xong trong 1 thời gian sẽ không thể đổi tiếp.

Chú ý: nếu chưa dùng hết số lần miễn phí trong Tiệm mảnh trong giai đoạn này thì vào giai đoạn sau sẽ không được cộng dồn!

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!