HỆ THỐNG HUYỀN BINH

Cập nhật : 13-06-2019

Hệ thống Huyền Binh có thể tăng thêm nhiều thuộc tính nhân vật, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cho các Tiên Hữu sở hữu Huyền Binh này.

Trước tiên hãy xem bố cục giao diện:

  • Khung đỏ bên trái là danh sách Huyền Binh, nhấn vào tab Huyền Binh có thể hiển thị ra thông tin Huyền Binh tương ứng; khung đỏ bên phải là danh sách đạo cụ, nhấn vào icon đạo cụ có thể chuyển đổi lựa chọn đạo cụ, nhấn thêm lần nữa icon đạo cụ đã lựa chọn thì sẽ nảy ra giao diện tips đạo cụ.
  • Huyền Binh tạm thời chỉ có 4 món, thuộc tính cộng vào cho mỗi món đều khác nhau.

Tên Huyền Binh

Thuộc Tính Cộng Vào Huyền Binh

Huyền Binh Sinh Mệnh

HP (có thể chịu ST kẻ địch)

Huyền Binh Tấn Công

Công (gây ST cho mục tiêu)

Huyền Binh Bạo Kích

Xác suất Bạo Kích (khi tấn công mục tiêu có xác suất kích hoạt ST Bạo Kích) và cộng thêm ST Bạo Kịch (tỷ lệ ST khi kích hoạt ST Bạo Kích)

Huyền Binh Chí Mạng

Tỷ lệ chí mạng (xác suất kích hoạt ST chí mạng khi tấn công mục tiêu) và cộng thêm ST chí mạng (tỷ lệ ST khi kích hoạt ST chí mạng)

  • Đầu tiên, vào lúc ban đầu thì tất cả các Huyền Binh đều chưa được mở khóa, cần tiêu hao đạo cụ dành riêng cho mỗi món Huyền Binh để tăng thêm tiến độ mở khóa tương ứng, đạo cụ Huyền Binh sẽ dựa vào phẩm chất mà chia làm thấp, trung, cao, đạo cụ có phẩm chất khác nhau thì tiến độ mở khóa tăng thêm đều khác nhau, khi tiến độ mở khóa của Thần Binh lớn hơn hoặc bằng 100% sẽ có thể mở khóa Huyền Binh.
  • Kế tiếp, tất cả Huyền Binh sau khi mở khóa đều là LV1, cần tiêu hao những đạo cụ dành riêng cho các Huyền Binh để tăng thêm EXP tương ứng, đạo cụ Huyền Binh sẽ dựa vào phẩm chất mà chia làm thấp, trung, cao, đạo cụ có phẩm chất khác nhau thì EXP tăng thêm của hiện tại cũng khác nhau, khi EXP hiện tại của Huyền Binh lớn hơn hoặc bằng EXP tăng cấp thì có thể tăng cấp Huyền Binh rồi.

Tên Đạo Cụ

Hiệu Quả Đạo Cụ

Sinh Mệnh Thần Thạch Thấp

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Sinh Mệnh tiêu hao đạo cụ này để tăng 2% tiến độ mở khóa cho Huyền Binh Sinh Mệnh, sau khi mở khóa Huyền Binh Sinh Mệnh tiêu hao đạo cụ này để tăng 10 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Sinh Mệnh.

Sinh Mệnh Thần Thạch Trung

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Sinh Mệnh tiêu hao đạo cụ này để tăng 12% tiến độ mở khóa cho Huyền Binh Sinh Mệnh, sau khi mở khóa Huyền Binh Sinh Mệnh tiêu hao đạo cụ này để tăng 60 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Sinh Mệnh.

Sinh Mệnh Thần Thạch Cao

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Sinh Mệnh tiêu hao đạo cụ này để tăng 60% tiến độ mở khóa cho Huyền Binh Sinh Mệnh, sau khi mở khóa Huyền Binh Sinh Mệnh tiêu hao đạo cụ này để tăng 300 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Sinh Mệnh.。

Tấn Công Thần Thạch Thấp

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Tấn Công tiêu hao đạo cụ này để tăng 2% tiến độ mở khóa, sau khi mở khóa Huyền Binh Tấn Công tiêu hao đạo cụ này để tăng 10 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Tấn Công.

Tấn Công Thần Thạch Trung

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Tấn Công tiêu hao đạo cụ này để tăng 12% tiến độ mở khóa, sau khi mở khóa Huyền Binh Tấn Công tiêu hao đạo cụ này để tăng 60 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Tấn Công.

Tấn Công Thần Thạch Cao

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Tấn Công tiêu hao đạo cụ này để tăng 60% tiến độ mở khóa, sau khi mở khóa Huyền Binh Tấn Công tiêu hao đạo cụ này để tăng 300 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Tấn Công.

Bạo Kích Thần Thạch Thấp

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Bạo Kích tiêu hao đạo cụ này để tăng 2% tiến độ mở khóa, sau khi mở khóa Huyền Binh Bạo Kích tiêu hao đạo cụ này để tăng 10 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Bạo Kích.

Bạo Kích Thần Thạch Trung

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Bạo Kích tiêu hao đạo cụ này để tăng 12% tiến độ mở khóa, sau khi mở khóa Huyền Binh Bạo Kích tiêu hao đạo cụ này để tăng 60 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Bạo Kích.

Bạo Kích Thần Thạch Cao

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Bạo Kích tiêu hao đạo cụ này để tăng 60% tiến độ mở khóa, sau khi mở khóa Huyền Binh Bạo Kích tiêu hao đạo cụ này để tăng 300 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Bạo Kích.

Chí Mạng Thần Thạch Thấp

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Chí Mạng tiêu hao đạo cụ này để tăng 2% tiến độ mở khóa, sau khi mở khóa Huyền Binh Chí Mạng tiêu hao đạo cụ này để tăng 10 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Chí Mạng.

Chí Mạng Thần Thạch Trung

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Chí Mạng tiêu hao đạo cụ này để tăng 12% tiến độ mở khóa, sau khi mở khóa Huyền Binh Chí Mạng tiêu hao đạo cụ này để tăng 60 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Chí Mạng.

Chí Mạng Thần Thạch Cao

Khi chưa mở khóa Huyền Binh Chí Mạng tiêu hao đạo cụ này để tăng 60% tiến độ mở khóa, sau khi mở khóa Huyền Binh Chí Mạng tiêu hao đạo cụ này để tăng 300 điểm EXP hiện tại cho Huyền Binh Chí Mạng.

  • Khi đã chọn xong đạo cụ chuẩn bị tiêu hao, nhấn luyện hoá hay luyện hoá ngay có thể tiêu hao đạo cụ đã chọn ngay, nhưng khi có lúc sở hữu rất nhiều đạo cụ Huyền Binh, các Tiên Hữu có thể sẽ cảm thấy nhiều đạo cụ thế nhấn rất phiền phức, nên lúc này có thể nhấn nút tính năng luyện hoá nhanh, nhấn vào nút này xong sẽ nhanh chóng tiêu hao tất cả đạo cụ đã có vào Huyền Binh tương ứng, tính năng này có phải rất đã không?

  • Vốn dĩ tính năng năng này chỉ những nhân vật có VIP4 mới có quyền dùng, nhưng nghĩ đến việc sau khi nhân vật tăng cấp sẽ có rất nhiều đạo cụ Huyền Binh, nên khi nhân vật đạt đến LV200 xong cũng có thể dùng tính năng này!
  • Cuối cùng, khi Huyền Binh Bạo Kích và Huyền Binh Chí Mạng được tăng đến cấp nhất định sẽ mở khóa kỹ năng cực mạnh, Huyền Binh Sinh mệnh và Huyền Binh tấn công sẽ không có kỹ năng!

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!