HỆ THỐNG KHIÊU CHIẾN CHUYÊN THUỘC

Cập nhật : 13-06-2019

Khiêu Chiến Chuyên Thuộc

  • Cách mở: đạt từ LV120 trở lên, đồng thời mở luôn cấp VIP4.
  • Cách vào: ở nút khiêu chiến góc phải phía trên, nhấn vào khiêu chiến chuyên thuộc
  • Mỗi lần khiêu chiến cần 2 tấm Vé Khiêu Chiến Boss (đầu tư VIP).

Có thể nhận những đạo cụ như trang bị cực phẩm, linh vũ, tiên khí của chức nghiệp, phần thưởng phong phú vô cùng đáng giá. Nhưng mỗi ngày chỉ nhận được 3 lần thôi.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!