HỆ THỐNG KHOA CỬ

Cập nhật : 20-06-2019

Hệ Thống Khoa Cử

1. Khoa Cử được chia làm 2 vòng là vòng sơ khảo và phúc khảo.

2. Trước tiên mở đầu là sơ khảo Khoa Cử, hình thức giống như vấn đáp thường ngày, trả lời hết tất cả câu hỏi rồi dựa vào thời gian tiêu hao để tiến hành XH, trả lời sai 1 câu sẽ tăng thêm thời gian nhất định, trả lời đúng sẽ đến câu tiếp theo.

3. 200 người chơi đầu tiên có thời gian hoàn thành vòng sơ khảo ngắn nhất sẽ có thể vào vòng phúc khảo.

4. Phúc khảo cần đến chỗ các vị khảo quan để tham gia. Mỗi vị khảo quan ra 2 câu hỏi, trả lời xong có thể nhấn vào thanh nhiệm vụ để đến vị khảo quan tiếp theo, tổng cộng có 10 vị khảo quan.

5. Mỗi câu trả lời đúng của sơ khảo và phúc khảo sẽ nhận được tất cả EXP, trả lời sai sẽ mất đi 1 phần EXP.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!