HỆ THỐNG LÌ XÌ

Cập nhật : 18-06-2019

Hệ Thống Lì Xì

Khi các Tiên Hữu tiến hành nạp (không bao gồm mua trực tiếp), sẽ kích hoạt được Lì Xì, Lì Xì được chia làm 2 loại, Lì Xì Thế Giới và Lì Xì Bang.

Lì Xì Bang:

1,Nạp mức vàng bất kì, cũng sẽ phát được Lì Xì Bang (cần phải có trong Bang).

2,Tổng Vàng khóa được phát sẽ bằng với 1 nửa số Vàng được nạp.

Chú ý: mức vàng tối thiểu và tối đa là khoảng của mức Vàng khóa trở thành Lì Xì.

4,Lì Xì Bang chỉ thành viên trong Bang mới nhận được.

Lì Xì Thế Giới:

1,Khi nạp mức vàng chỉ định thì sẽ kích hoạt Lì Xì Thế Giới.

2,Lì Xì Thế Giới có thể kích hoạt cùng lúc với Lì Xì Bang.

3,Cứ là người chơi trong server đều sẽ nhận được Lì Xì Thế Giới.

Chú ý: Lì Xì chỉ có thể lưu giữ 24 giờ, hết thời hạn sẽ xóa đi.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!