HỆ THỐNG LINH VŨ

Cập nhật : 12-06-2019

Hệ Thống Linh Vũ

Tu luyện Côn Bằng Chân Kinh, không chỉ có thể tăng mạnh thuộc tính đồng thời còn có thể ảo hóa ra những đôi cánh đẹp đẽ đa dạng, khi cấp tu luyện của Côn Bằng Chân Kinh càng cao, thì càng có thể ảo hóa ra nhiều ngoại quan Linh Vũ, đứng đầu thời thượng trong Hiên Viên đại lục.

  • Điều kiện mở: khi nhân vật đạt LV13, sẽ mở khóa tính năng Linh Vũ
  • Lối vào tính năng: nhấn mở ra menu tính năng, là có thể thấy tính năng “Linh Vũ”
  • Nguyên liệu tiêu hao: Côn Bằng Chân Kinh, có thể giết Boss dã ngoại để nhận được Côn Bằng Chân Kinh.

Giới thiệu cách chơi:

  • Côn Bằng Chân Kinh tổng cộng có 5 bậc, mỗi bậc tổng cộng có 5 cấp, tiêu hao Công Bằng Chân Kinh có thể tăng cấp nhận của bản thân, tăng những thuộc tính buff như HP, né tránh, ST.
  • Côn Bằng Chân Kinh mỗi khi tăng 1 bậc đều có thể mở khóa 1 ngoại quan Linh Vũ; đồng thời cũng có 1 số ngoại quan Linh Vũ chỉ có cách mua đạo cụ trong Tiệm mới mở khóa được.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!