HỆ THỐNG NGỌC

Cập nhật : 12-06-2019

HỆ THỐNG NGỌC

Là hệ thống có thể tăng thêm rất nhiều thuộc tính cho nhân vật và kỹ năng bị động mạnh mẽ, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cho các Tiên Hữu về cách chơi này.

Trước tiên hãy xem bố cục trong giao diện Ngọc:

  • Khung đỏ ở bên trái là danh sách Ngọc, nhấn vào tab Ngọc có thể hiển thị thông tin Ngọc tương ứng, bên trong khung đỏ có thể kéo lên xuống để hiển thị hết tất cả tab Ngọc; khung đỏ phía dưới là danh sách kỹ năng bị động, nhấn vào icon kỹ năng bị động trong Ngọc sẽ nảy ra giao diện tips kỹ năng bị động của Ngọc.
  • Ngọc sẽ dựa vào việc có thể tăng thêm thuộc tính không mà chia làm Ngọc Tiên Thiên và Ngọc Hậu Thiên, Ngọc Tiên Thiên đồng thời tăng thêm thuộc tính nhân vật và kỹ năng bị động. Ngọc Hậu Thiên chỉ có tăng mạnh thêm kỹ năng bị động.
  • Hiện tại, Ngọc Tiên Thiên có 10 món, Ngọc Hậu Thiên có 4 món.

Tên Ngọc

Loại Ngọc

Hiệu Quả Ngọc

Ngọc Nhiếp Hồn

Tiên Thiên

HP, Công, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Trạch Bị

Tiên Thiên

HP, Thủ, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Câu Linh

Tiên Thiên

HP, Thủ, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Phá Vọng

Tiên Thiên

HP, Công, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Chính Luật

Tiên Thiên

Công, Công Cuối Cùng, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Phù Phong

Tiên Thiên

HP, Thủ, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Trấn Tà

Tiên Thiên

HP, Thủ, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Định Âm

Tiên Thiên

Công, cộng ST Bạo, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Nhuận Phách

Tiên Thiên

Thủ, Giảm Đỡ, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Ánh Thần

Tiên Thiên

Công, ST Chí Mạng, 5 kỹ năng bị động

Ngọc Lịch Luyện

Hậu Thiên

Vĩnh viễn tăng 20% EXP giết quái

Ngọc Ám Thương

Hậu Thiên

Vĩnh viễn tăng 10% ST của kỹ năng chủ động

  • Cách mở khóa và tăng cấp Ngọc.
  • Đầu tiên, tất cả Ngọc lúc ban đầu đều là chưa mở khóa, cần tiêu hao đạo cụ dành riêng cho mỗi loại Ngọc mới có thể mở khóa, sau khi đủ số lượng đạo cụ cần để mở khóa thì có thể nhấn mở khóa Ngọc.
  • Tiếp đó, tất cả Ngọc Tiên Thiên sau khi mở khóa xong đều là LV1, cần tiêu hao đạo cụ dành riêng cho mỗi loại Ngọc để tăng cấp, sau khi đủ số lượng đạo cụ cần để tăng cấp thì nhấn vào dung hợp là có thể tăng cấp Ngọc.

Tên Đạo Cụ

Nguồn Gốc Đạo Cụ

Nhiếp Hồn Ngọc Tâm

Nhiệm vụ tân thủ

Trạch Bị Ngọc Tâm

LV54 hoàn thành nhiệm vụ phụ Ngọc sẽ nhận được

Câu Linh Ngọc Tâm

LV85 hoàn thành nhiệm vụ phụ Ngọc sẽ nhận được

Phá Vọng Ngọc Tâm

LV120 hoàn thành nhiệm vụ phụ Ngọc sẽ nhận được

Chính Luật Ngọc Tâm

LV170 hoàn thành nhiệm vụ phụ Ngọc sẽ nhận được

Phù Phong Ngọc Tâm

LV190 hoàn thành nhiệm vụ phụ Ngọc sẽ nhận được

Trấn Tà Ngọc Tâm

LV220 hoàn thành nhiệm vụ phụ Ngọc sẽ nhận được

Định Âm Ngọc Tâm

LV240 hoàn thành nhiệm vụ phụ Ngọc sẽ nhận được

Nhuận Phách Ngọc Tâm

LV280 hoàn thành nhiệm vụ phụ Ngọc sẽ nhận được

Ánh Thần Ngọc Tâm

LV330 hoàn thành nhiệm vụ phụ Ngọc sẽ nhận được

Lịch Luyện Ngọc Tâm

Đạt được tất cả yêu cầu của Ngọc Nhận Chủ - Ngọc Lịch Luyện trong giao diện phúc lợi

Ám Thương Ngọc Tâm

Đạt được tất cả yêu cầu của Ngọc Nhận Chủ - Ngọc Ám Thương trong giao diện phúc lợi

  • Có bí mật nho nhỏ, không thể tăng cấp được Ngọc Hậu Thiên, sau khi mở khóa sẽ nhận được kỹ năng bị động mạnh mẽ; và sau khi mở khóa Ngọc Tiên Thiên sẽ nhận được 1 kỹ năng bị động, sau đó tăng đến 1 cấp nhất định rồi còn có thể mở khóa thêm những kỹ năng bị động khác, nhưng trước khi tăng cấp cần phải có 1 đạo cụ đặc biệt, và cái đạo cụ đó từ đâu có, thì các bạn phải tự khám phá trong game rồi!

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!