HỆ THỐNG TẦM BẢO

Cập nhật : 13-06-2019

HỆ THỐNG TẦM BẢO

  1. Phần thưởng tầm bảo có thể thay đổi bất kì lúc nào.

  • Hiện tại cực phẩm tầm bảo cho ra: Nhẫn Linh Lung Cam Bậc 6 2 Sao Cực Phẩm, Nhẫn Linh Lung Cam Bậc 6 1 Sao Hiếm, 30 Dưỡng Nhan Đan Cao Cấp, 3 cái 100 Vàng Khóa, 3 Đá Tấn Công Cấp 4, 3 Thuốc X2 EXP, 3 Cử Thế Hiền Đan, 1 Quà Đá LV7, có thể mở ra 1 Đá Sinh Mệnh LV7 và 1 Đá Tấn Công LV7, 1 cái 10000000 Xu,1 cái 30000000 Xu, 20 Thần Thạch Kỵ, 15 Thuốc X1.5 EXP, 10 Thái Đẩu Đan, 2 Gói Đá LV5 Ngẫu Nhiên, 1 gói Đá LV5 Ngẫu Nhiên có thể ngẫu nhiên nhận được 1 Đá Sinh Mệnh LV5 hay 1 Đá Tấn Công LV5, 1 Gói Đá LV6 Ngẫu Nhiên, 1 gói Đá LV6 Ngẫu nhiên có thể ngẫu nhiên nhận được 1 Đá Sinh Mệnh LV6 hay 1 Đá Tấn Công LV6.

  • Tiên Văn Tầm Bảo sẽ mở sau khi đã mở tính năng Anh Hùng Phổ, khi mở Anh Hùng Phổ có thể rút được Tiên Văn Tấn Công, Tiên Văn Sinh Mệnh, Tiên Văn Chính Xác và Tiên Văn Né, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp thứ 2 nạn thứ 8 có thể mở khóa rút được thêm Tiên Văn Tăng ST và Tiên Văn Chịu ST, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp thứ 3 nạn thứ 8 có thể mở khóa rút được thêm Tiên Văn Thủ Vệ, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp thứ 4 nạn thứ 8 có thể mở khóa rút được thêm Tiên Văn Phong Hồn, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp thứ 5 nạn thứ 8 có thể mở khóa rút được thêm Tiên Văn Lợi Mang, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp thứ 7 nạn thứ 8 có thể mở khóa rút được thêm Tiên Văn Tấn Tiệp, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp thứ 8 nạn thứ 8 có thể mở khóa rút được thêm Tiên Văn Tiên Thuẫn và Tiên Văn Mệnh Nguyên, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp thứ 9 nạn thứ 8 có thể mở khóa rút được thêm Tiên Văn Thủ và Tiên Văn Ảnh Kích.
  • Cực phẩm Tiên Văn Sát Lục chỉ có xuất hiện trong tiên văn tầm bảo, Tiên Văn Sát Lục là Tiên Văn có thuộc tính đôi, là kết hợp giữa Tiên Văn Lợi Mang và Tiên Văn Phong Hồn, đồng thời tăng thêm 2 thuộc tính tấn công vũ khí và tấn công trang sức, khi có được Tiên Văn Sát Lục sẽ tăng khá nhiều lực chiến.
  • Tổng số Vàng tiêu hao trong tầm bảo 10 lần sẽ có khuyến mãi, nếu so với tầm bảo 1 lần, thì tầm bảo 10 lần sẽ hợp lí hơn.
  • Khi tầm bảo chưa rút được phần thưởng cực phẩm sẽ tăng thêm điểm tầm bảo, điểm tầm bảo càng cao, xác suất rút được cực phẩm sẽ càng cao, sau khi xác suất đạt 100% chắc chắn sẽ ra đạo cụ hay tiên văn cực phẩm, sau khi rút được cực phẩm thì điểm tầm bảo sẽ trở về 0.
  • Tầm bảo 1 lần vào lúc 0:00 mỗi ngày sẽ làm mới số lần miễn phí, có thể miễn phí rút 1 lần, nhưng tầm bảo tiên văn 1 lần sẽ không tăng thêm điểm tầm bảo.

  • Cực phẩm tầm bảo 1 lần, cực phẩm tầm bảo 10 lần, tầm bảo tiên văn 10 lần đều có thể nhận được tích điểm tầm bảo, tích điểm tầm bảo sẽ đổi được các loại đạo cụ trong Tiêm tích điểm, đó cũng là 1 cách khác để tăng thêm lực chiến.
  • Chỉ có tầm bảo tiên văn 10 lần mới có thể tạo ra Tinh Phách Tiên Văn, Tinh Phách Tiên Văn dùng để hợp thành tiên văn, hợp thành 2 loại tiên văn có thuộc tính đơn, trở thành loại tiên văn thuộc tính đôi giống như Tiên Văn Sát Lục, đối với tính năng tiên văn có giới hạn ô mà nói, thì hiệu quả hơn nhiều.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!