HỆ THỐNG THẦN HỒN

Cập nhật : 17-06-2019

Thần Hồn là hệ thống có thể tăng thêm nhiều thuộc tính cho nhân vật, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu về Thần Hồn cho các Tiên Hữu tham khảo.

Trước tiên hãy cùng xem bố cục giao diện:

Khung đỏ bên trái là danh sách trang bị, nhấn vào tab trang bị của bất kỳ trang bị đã từng mang mặc qua thì sẽ hiển thị thông tin Thần Hồn liên quan đến trang bị này ở phía bên phải, nếu nhấn vào trang bị chưa từng mang mặc qua sẽ không có phản ứng

Khung đỏ phía trên bên phải là khu vực xem trước tăng cấp, hiển thị thuộc tính Thần Hồn của cấp tiếp theo (nói nhỏ, khi cấp Thần Hồn của trang bị phù hợp yêu cầu tăng cấp thuộc tính bộ trang bị Thần Hồn, ở đây cũng sẽ hiển thị xem trước tăng cấp của thuộc tính bộ thần trang. Do thuộc tính cộng thêm của 1 bộ thần trang cao hơn thuộc tính của 1 món thần trang, chắc chắn phải ưu tiên tăng cấp những Thần Hồn trang bị có hiển thị xem trước thuộc tính tăng cấp của bộ trang bị Thần Hồn)

Ở khu vực khung đỏ ở phía dưới góc phải là khu vực xem trước bộ trang bị, hiển thị tất cả thuộc tính bộ trang bị Thần Hồn có thể kích hoạt của loại trang bị này, thuộc tính của bộ trang bị đã kích hoạt sẽ hiện ra màu tương ứng với phẩm chất, những thuộc tính bộ trang bị chưa được kích hoạt thì sẽ là màu xám

Mỗi món trang bị đều có 2 ô Thần Hồn, 1 ô gọi là Thần, 1 ô gọi là Hồn, có thể tiêu hao nguyên liệu Thần Hồn thường tương ứng để tăng cấp(điều cần chú ý là, khi ô được tăng đến cấp nhất định cần tiêu hao nguyên liệu Thần Hồn đặc biệt, nguyên liệu này là nguyên liệu Thần Hồn thông dụng, ô Thần và ô Hồn muốn tăng đến cấp nhất định đều cần tiêu hao nguyên liệu này. Do thuộc tính của ô Hồn cao hơn thuộc tính của ô Thần, nên khi gặp trường hợp cả ô Thần và ô Hồn đều cần tiêu hao nguyên liệu này, có thể nghĩ đến việc ưu tiên tăng cấp ô Hồn), là 2 hệ thống phát triển độc lập

Do trang bị dựa vào loại hình mà chia làm Vũ Khí, Phòng Cụ, Trang Sức nên khi trang bị cùng loại có cùng ô đều đạt đến cùng số cấp thì có thể kích hoạt thuộc tính bộ trang bị Thần Hồn của loại trang bị nàyVD, khi ô Thần của Đầu và Áo đều tăng đến LV1 thì có thể kích hoạt Phòng Cụ [Thần] 2 bộ; và khi tăng ô Thần của Tay lên LV1 thì có thể kích hoạt Phòng Cụ [Thần] 3 bộ; sau đó khi tăng ô Thần của Quần lên LV1, lúc này chỉ có ô của 4 món Phòng Cụ đạt LV1, nhưng vẫn chưa đủ 5 món, nên sẽ không kích hoạt bộ trang bị mới; chỉ có tăng luôn ô của Giày lên LV1 thì mới có thể kích hoạt Phòng Cụ [Thần] 5 bộ, danh sách bộ trang bị như sau:

 

Tên Trang Bị

Loại Trang Bị

Tên Bộ Trang Bị

SL Cần Thiết

Vũ Khí Chính

Vũ Khí

Vũ khí [Thần] 2 bộ

2

Vũ Khí Phụ

Vũ Khí

Vũ khí [Thần] 2 bộ

2

Đầu

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 2 bộ

2

Áo

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 2 bộ

2

Tay

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 2 bộ

2

Quần

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 2 bộ

2

Giày

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 2 bộ

2

Dây

Trang Sức

Trang Sức [Thần] 2 bộ

2

Nhẫn 1

Trang Sức

Trang Sức [Thần] 2 bộ

2

Nhẫn 2

Trang Sức

Trang Sức [Thần] 2 bộ

2

 

Tên Trang Bị

Loại Trang Bị

Tên Bộ Trang Bị

SL Cần Thiết

Đầu

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 3 bộ

3

Áo

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 3 bộ

3

Tay

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 3 bộ

3

Quần

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 3 bộ

3

Giày

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 3 bộ

3

Dây

Trang Sức

Trang Sức [Thần] 3 bộ

3

Nhẫn 1

Trang Sức

Trang Sức [Thần] 3 bộ

3

Nhẫn 2

Trang Sức

Trang Sức [Thần] 3 bộ

3

 

Tên Trang Bị

Loại Trang Bị

Tên Bộ Trang Bị

SL Cần Thiết

Đầu

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 5 bộ

5

Áo

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 5 bộ

5

Tay

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 5 bộ

5

Quần

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 5 bộ

5

Giày

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Thần] 5 bộ

5

 

Tên Trang Bị

Loại Trang Bị

Tên Bộ Trang Bị

SL Cần Thiết

Vũ Khí Chính

Vũ Khí

Vũ Khí [Hồn] 2 bộ

2

Vũ Khí Phụ

Vũ Khí

Vũ Khí [Hồn] 2 bộ

2

Đầu

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 2 bộ

2

Áo

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 2 bộ

2

Tay

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 2 bộ

2

Quần

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 2 bộ

2

Giày

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 2 bộ

2

Dây

Trang Sức

Trang Sức [Hồn] 2 bộ

2

Nhẫn 1

Trang Sức

Trang Sức [Hồn] 2 bộ

2

Nhẫn 2

Trang Sức

Trang Sức [Hồn] 2 bộ

2

 

Tên Trang Bị

Loại Trang Bị

Tên Bộ Trang Bị

SL Cần Thiết

Đầu

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 3 bộ

3

Áo

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 3 bộ

3

Tay

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 3 bộ

3

Quần

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 3 bộ

3

Giày

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 3 bộ

3

Dây

Trang Sức

Trang Sức [Hồn] 3 bộ

3

Nhẫn 1

Trang Sức

Trang Sức [Hồn] 3 bộ

3

Nhẫn 2

Trang Sức

Trang Sức [Hồn] 3 bộ

3

 

Tên Trang Bị

Loại Trang Bị

Tên Bộ Trang Bị

SL Cần Thiết

Đầu

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 5 bộ

5

Áo

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 5 bộ

5

Tay

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 5 bộ

5

Quần

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 5 bộ

5

Giày

Phòng Cụ

Phòng Cụ [Hồn] 5 bộ

5

Thuộc tính bộ trang bị Thần Hồn cũng sẽ tăng cấp theo ô Thần Hồn, mỗi khi cùng 1 ô của cùng 1 loại trang bị đạt đến cấp nhất định, thuôc tính bộ trang bị Thần Hồn cũng sẽ tăng cấp theo và có thêm nhiều thuộc tính hơn

Chú ý: Ô Thần Hồn là dựa vào trang bị, nên nếu không có mang trang bị thì sẽ không có ô Thần Hồn, cũng không thể tăng cấp ô Thần Hồn.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!