HỆ THỐNG THÚ LINH

Cập nhật : 19-06-2019

Thú Linh là hệ thống có thể tăng thêm nhiều thuộc tính nhân vật và kỹ năng bị động mạnh mẽ, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cách chơi Thú Linh cho các Tiên Hữu.

Trước tiên hãy cùng xem bố cục giao diện thuộc tính Thú Linh:

Khung bên trái là danh sách Thú Linh, nhấn vào bất kì tab Thú Linh nào thì ở phía bên phải sẽ hiển thị thông tin liên quan đến Thú Linh, cũng có thể kéo lên xuống để kiếm tra những Thú Linh chưa được hiển thị khác

Ở khung chính giữa là khu vực ô trang bị Thú Linh, nhấn vào ô không có trang bị Thú Linh sẽ hiển thị giao diện túi ở khu vực bên phải (chỉ hiển thị trang bị Thú Linh của bộ phận này),như vậy thì có thể tại giao diện túi ở bên phải chọn lựa trang bị Thú Linh để mang vào trong ô; nhấn vào ô đã có trang bị Thú Linh thì sẽ nảy ra tips của trang bị Thú Linh này, và khu vực bên phải chuyển thành giao diện túi (chỉ hiển thị trang bị Thú Linh của bộ phận này),như vậy thì có thể vào túi để chọn ra trang bị thích hợp hơn rồi

Mỗi Thú Linh đều có 5 ô trang bị, lần lượt là 5 bộ phận sừng thú, móng thú, giáp thú, đuôi thú, mỗi bộ phận chỉ có thể mang trang bị Thú Linh của loại đó

Ô trang bị của mỗi Thú Linh đều có yêu cầu về phẩm chất, trang bị Thú Linh cần phải cao hơn hoặc bằng yêu cầu phẩm chất của ô trang bị mới có thể mang vào

Trang bị Thú Linh tổng cộng có 6 phẩm chất, lần lượt là 6 màu Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ, Hồng, trang bị Thú Linh có phẩm chất càng cao thì thuộc tính của bản thân cũng sẽ càng cao, trang bị Thú Linh đều có thuộc tính cơ bản và thuộc tính kèm theo (thuộc tính cơ bản là thuộc tính Thú Linh, sẽ không cộng thẳng vào người nhân vật, trước tiên sẽ cộng vào thuộc tính phụ thể của Thú Linh này, hiển thị ra màu Lục; thuộc tính kèm theo là thuộc tính nhân vật, sẽ không có cộng vào thuộc tính phụ thể của Thú Linh, chỉ khi Thú Linh đó phụ thể xong mới có thể cộng vào người nhân vật)

Khi 5 ô trang bị của Thú Linh đều đã mang hết trang bị Thú Linh xong, lúc này có thể nhấn nút phụ thể rồi, mọi người chắc sẽ rất muốn biết phụ thể Thú Linh có tác dụng gì, vậy thì mời mọi người nhìn sang bên phải, góc phải phía trên là thuộc tính phụ thể, góc phải phía dưới là kỹ năng phụ thể, chỉ có sau khi phụ thể mới có thể tăng thuộc tính phụ thể và kích hoạt kỹ năng phụ thể,tất nhiên sau khi phụ thể cũng có thể nhấn nút hủy phụ thể để hủy, nhưng sau khi hủy phụ thể thì thuộc tính phụ thể và kỹ năng phụ thể của Thú Linh nãy đều sẽ tạm thời bị loại bỏ

Tất nhiên chúng ta cũng có thể trực tiếp nhấn nút tab túi để thỏa thích chọn lựa trang bị Thú Linh muốn mang, nhưng trong giao diện túi sẽ hiển thị hết toàn bộ trang bị Thú Linh (Đá Cường Hóa Thú Linh sẽ không hiển thị ở trong túi)

Điều cần chú ý là, nếu gỡ ra bất kì 1 món nào của trang bị Thú Linh đã được phụ thể Thú Linh thì sẽ khiến Thú Linh tự động hủy đi phụ thể, nên để tránh việc để mọi người thao tác nhầm, khi chuẩn bị gỡ ra trang bị Thú Linh đã được phụ thể Thú Linh sẽ có lời nhắc mọi người có gỡ trang bị Thú Linh không để ngăn viêc thao tác nhầm này

Có thể sẽ có người chơi thắc mắc, nếu như mình muốn thay đổi trang bị Thú Linh đã được phụ thể nào đó thì phải làm sao, vậy thì mọi người không cần lo lắng, khi thay đổi trang bị THú Linh đã được phụ thể Thú Linh sẽ không tự động hủy phụ thể đâu, nên nếu trong túi đã có trang bị Phụ Linh tốt hơn rồi thì mọi người cứ yên tâm mà đổi thôi

Phẩm chất tên Thú Linh càng cao, thì yêu cầu phẩm chất của ô trang bị đó sẽ càng cao, tiép đến thì thuộc tính và kỹ năng kèm theo của trang bị đó cũng sẽ càng cao, càng mạnh, nên muốn có thuộc tính càng cao và kỹ năng càng mạnh thì phải chọn Thú Linh có phẩm chất phụ thể càng cao

Tin rằng từ chỗ góc trái phái dưới giao diện Thú Linh mọi người cũng có thể đoán ra, mỗi nhân vật tối đa có thể phụ thể 3 Thú Linh, vượt quá thì không thể phụ thể Thú Linh khác rồi, nên nếu muốn nhận được lợi ích lớn nhất từ cách chơi Thú Linh này, thì cần phải phụ thể 3 THú Linh có phẩm chất cao nhất mới được

Mảng phụ thể Thú Linh chúng ta tạm nói đến đây, do trang bị Thú Linh đã mang vào là có thể cường hóa, ở dưới chúng ta cùng xem bố cục giao diện cường hóa của Thú Linh xem:

Khung đỏ bên trái là danh sách trang bị Thú Linh đã mang (những trang bị Thú Linh không có mang vào sẽ không xuất hiện ở đây), nhấn vào icon trang bị Thú Linh tùy ý sẽ nảy ra tips trang bị Thú Linh này, cũng có thể kéo lên xuống để tra tìm những trang bị Thú Linh đã mang chưa được hiển thị

Khung đỏ bên phải là khu vực nguyên liệu Thú Linh, bao gồm trang bị Thú Linh chưa mang vào (trang bị Thú Linh có phẩm chất khác nhau thì có EXP cường hóa khác nhau, trang bị Thú Linh  đã có EXP cường hóa cũng sẽ kế thừa cho trang bị Thú Linh cường hóa) và đá cường hóa trang bị Thú Linh (sở hữu nhiều EXP cường hóa, còn tốt hơn cả việc tiêu hao trang bị Thú Linh), nên nhằm tránh việc tiêu hao nhầm trang bị Thú Linh có phẩm chất cao hơn, khuyên mọi người nên mang trước những trang bị Thú Linh có phẩm chất cao vào trong Thú Linh chuẩn bị phụ thể để tranh bị tiêu hao nhầm, nếu không có mang vào thì cũng đừng lo lắng, nhầm ngăn việc trang bị Thú Linh có phẩm chất cao bị tiêu hao, chúng ta có thể sàng lọc phẩm chất của trang bị Thú Linh và đá cường hóa Thú Linh có trong khu vực nguyên liệu Thú Linh, nhấn nút làm trống lựa chọn, trong tips nảy ra chọn phẩm chất là có thể chỉ hiển thị ra trang bị Thú Linh và đá cường hóa Thú Linh từ phẩm chất này trở xuống (VD chọn từ màu Hồng trở xuống, vậy thì trong khu nguyên liệu Thú Linh chỉ hiển thị trang bị và đá cường hóa Thú Linh từ phẩm chất Hồng trở xuống; chọn làm trống lựa chọn, vậy trong khu nguyên liệu Thú Linh sẽ hiển thị trang bị và đá cường hóa Thú Linh của tất cả phẩm chất)

Sau khi chọn xong trang bị và đá cường hóa Thú Linh chuẩn bị tiêu hao, nếu cảm thấy EXP cường hóa sẽ nhận được không cao lắm và xu lẻ trong túi còn rất nhiều, thì có thể chọn tiêu hao Vàng để được X2 EXP, chọn mục này xong, tất cả những trang bị và đá cường hóa Thú Linh đã chọn đều sẽ có X2 EXP cường hóa (số lượng chọn càng nhiều thì Vàng tiêu hao cũng càng nhiều, và số Vàng tiêu hao của các phẩm chất khác nhau thì đều khác nhau, nên mọi người phải lượng sức mà làm đó)

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!