HỆ THỐNG TIÊN KHÍ

Cập nhật : 19-06-2019

Hệ Thống Tiên Khí

Tiên Khí là những khí vật mà tiên nhân thượng cổ đã sử dụng khi đang còn tu hành, trong ngàn vạn năm sở hữu thần lực cường đại, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các vị Tiên Hữu, cũng vì thế mà trở thành vật các Tiên Hữu ngày đêm mong cầu.

Điều kiện mở: nhân vật đạt LV145, sẽ mở khóa ngay hệ thống Tiên Khí.

Tính năng tiêu hao: Đá Rèn Tiên Khí, có thể nhận được trong Tiệm và khiêu chiến chuyên thuộc.

Giới thiệu:

  1. Tiên Khí tổng cộng có 20 bậc, dùng Đá Rèn Tiên Khí để tăng Tiên Khí, có thể tăng các thuộc tính như HP, Công, Thủ cho chủ nhân.
  2. Tiên Khí cũng sẽ tiến hóa thành ngoại quan ngầu hơn khi cấp bậc Tiên Khí tăng lên.

Đá Hồn Tiên

Đá Hồn có thể tăng nhiều thuộc tính nhân vật, có thể nhận được khi tiêu diệt Thập Phương Quỷ Vương, U Minh Quỷ Vực hay khiêu chiến chuyên thuộc.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!