HỆ THỐNG VẠN TƯỢNG THIÊN CÁC

Cập nhật : 12-06-2019

Vạn Tượng Thiên Các

 

Khi bước vào thế giới huyền ảo trong “Hiên Viên Mobile”, thì giang hồ này đã có một mối liên hệ với các Tiên Hữu rồi. Hôm nay Lý Sư Sư sẽ nói về thiết lập trong Vạn Tượng Thiên Các.

Giao diện Vạn Tượng Thiên Các “Hiên Viên Mobile”

  • Vạn Tượng Thiên Các nói đơn giản chính là Nhiệm vụ hằng tuần, trong thời gian 1 tuần thông qua hoàn thành hoạt động cách chơi chỉ định để nhận Vạn Tượng Phù Lệnh.
  • Thu thập số lượng Vạn Tượng Phù Lệnh nhất định thì có thể nhận thưởng rồi.
  • Phần thưởng khá phong phú, Thuốc X2.5 EXP, Thuốc X2 EXP, Đá LV3, Tiên Lực Thiên Thư, nguyên Huyền Binh v..v..
  • Vạn Tượng Thiên Các sẽ reset vào 0:00 sáng Thứ Hai hằng tuần. Cần phải nhận thưởng kịp lúc trước khi reset đó.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!