KHAI MỞ S35 - CHU TƯỚC

Cập nhật : 08-10-2019

Quý Tiên Hữu thân mến !!

Để các Tiên Hữu có thể tự do trải nghiệm Hiên Viên Mobile được tốt hơn, Lý Sư Sư xin ra mắt máy chủ mới S35 - Chu Tước, hi vọng vùng đấy mới sẽ là nơi dừng chân để các Tiên Hữu thoả sức vùng vẫy.

Thời gian: 10h ngày 08/10/2019.

Server: S35 - Chu Tước

  

Chuỗi hoạt động khai mở server: các Tiên Hữu có thể tham khảo tại: https://hienvien.gamota.com/su-kien-dua-top-7-ngay-216.html

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!

Chat với chúng tôi