PHỤ BẢN VÙNG ĐẤT THÍ LUYỆN

Cập nhật : 12-06-2019

Vùng Đất Thí Luyện

Trong thế giới huyền ảo “Hiên Viên Mobile”, tu hành là con đường mà mỗi cường giả đều phải đi qua, ở mảnh đất này có 1 nơi đụoc gọi là Vô Ảnh Sơn, trong đó có các loại kì trân dị thú, rất nhiều Tiên Hữu vào núi này để tìm bảo vật, may mắn thì có thể nhận được các bảo vật có giá trị liên thành, không được may mắn thì sẽ mạng vong tại đây, nên rất nhiều Tiên Hữu sẽ chọn cách tổ đội để vào nơi này, như vậy sẽ được đảm bảo hơn. Trong núi có những quái vật cấp độ khác nhau thì thấp đến cao, nên có rất nhiều tu hành giả cũng sẽ chọn đến núi này để tu hành, tu hành giả nào có vận may, còn có thể vì thế mà giàu to.

  • Vùng Đất Thí Luyện là 1 trong những cách quan trọng để nhận được trang bị cam bậc cao, Thượng Cổ Mật Lệnh, EXP Đan, LV100 sẽ mở tính năng này.

  • Xác suất rớt phần thưởng: xác suất các cấp từ cao đến thấp lần lượt là S、A、B、C、D,nếu hoàn thành khiêu chiến cấp S, xác suất rớt ra trang bị cực phẩm sẽ lớn hơn, cấp D là thấp nhất, mặc định là cấp S. Trong đó từ cấp A đến B thời gian đếm ngược chỉ có 20 giây, những cấp khác thời gian đếm ngược đều là 120 giây, 4 giai đoạn đầu, mỗi giai đoạn nhiều nhất giảm xuống 1 cấp, vào giai đoạn 5 trở đi sẽ giảm cấp liên tục, giảm đến cấp D mới dừng.

  • Giai đoạn: tổng cộng chia làm 5 giai đoạn, độ khó mỗi giai đoạn sẽ tăng lên, tổng thời gian của PB này là 30 phút.
  • Số lần khiêu chiến: mỗi ngày cố định chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến.
  • Độ khó PB: thấp nhất là PB LV100, cao nhất là PB LV500, chỉ khi cấp độ đạt đến cấp PB mới có thể vào, cấp càng cao thì trang bị rớt ra trong PB sẽ càng tốt.

  • Tiệm Mật Lệnh: mỗi PB khi qua ải nhất định sẽ rớt Thượng Cổ Mật Lệnh, Thượng Cổ Mật Lệnh có thể dùng để đổi trang bị cam, Mật Lệnh càng nhiều thì trang bị đổi được sẽ càng tốt.

  • Mẹo qua ải: đừng nên chỉ 1 người hay tổ đội 2 người để vào, trừ khi bản thân quá mạnh, nếu không thì nên chọn 3 người vào tổ đội,muốn xác suất rớt đồ là của cấp S, thì nhất định phải đảm bảo mỗi giai đoạn đều phải đánh xong trong vòng 120 giây, nếu vào cấp A, thì rât dễ rớt xuống cấp B, vì cấp A chỉ có 20 giây đếm ngược thôi. Khi thực lực bản thân chỉ miễn cưỡng đủ qua ải, thì khi tổ đội đừng nên chọn đồng đội có thực lực chênh lệch nhau quá.

 

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!