[HOẠT ĐỘNG] XI VƯU TẬP KÍCH
Cập nhật : 01-07-2019

Xi Vưu Tập Kích là cách chơi mà người chơi toàn server cũng có thể vào, và dựa vào XH ST mà thưởng cho rất nhiều EXP Đan và Đá Thần Huyền Binh, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cách chơi này. Trước tiên hãy xem bố cục giao...

PHỤ BẢN BÍ PHỦ
Cập nhật : 17-06-2019

Bí Phủ là phụ bản rớt ra các loại thẻ và mảnh thẻ, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cho các Tiên Hữu phụ bản này. Trước tiên hãy nhìn vào bố cục giao diện Bí Phủ: Khung bên phải là danh sách PB Bí Phủ, nhấn...

HỆ THỐNG KHIÊU CHIẾN CHUYÊN THUỘC
Cập nhật : 13-06-2019

Khiêu Chiến Chuyên Thuộc Cách mở: đạt từ LV120 trở lên, đồng thời mở luôn cấp VIP4. Cách vào: ở nút khiêu chiến góc phải phía trên, nhấn vào khiêu chiến chuyên thuộc Mỗi lần khiêu chiến cần 2 tấm Vé Khiêu Chiến Boss (đầu tư...

PHỤ BẢN VÙNG ĐẤT THÍ LUYỆN
Cập nhật : 12-06-2019

Vùng Đất Thí Luyện Trong thế giới huyền ảo “Hiên Viên Mobile”, tu hành là con đường mà mỗi cường giả đều phải đi qua, ở mảnh đất này có 1 nơi đụoc gọi là Vô Ảnh Sơn, trong đó có các loại kì trân dị thú, rất nhiều...

PHỤ BẢN PHONG MA ĐÀI
Cập nhật : 10-06-2019

Phong Ma Đài Trong thế giới huyền ảo “Hiên Viên Mobile”, kì nhân dị sĩ nhiều không kể hết, mọi thứ trong thế gian đều tuân thủ theo 1 quy luật nào đó, có hỷ có bi, có tốt có xấu, có chính có tà. Thời thượng cổ tà...

PHỤ BẢN ANH HÙNG PHỔ
Cập nhật : 10-06-2019

Anh Hùng Phổ là cách chơi rớt ra các loại tiên văn và tiên văn EXP, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cho các Tiên Hữu cách chơi này. Trước tiên hãy xem bố cục giao diện Anh Hùng Phổ: Phía trên là danh sách ải,...