QUY TẮC GỘP SERVER TRONG HIÊN VIÊN MOBILE

Cập nhật : 14-11-2019

 Quy Tắc Gộp Server - Các Tiên Hữu Cần Biết

 

 • Cổng Đăng Nhập: sau khi gộp server, cổng đăng nhập máy chủ vẫn giữ nguyên, các Tiên Hữu có thể chọn máy chủ cũ để vào game bình thường.
 • Tên Nhân Vật: nếu trùng tên sau khi gộp, tên nhân vật sẽ hiển thị tên nhân vật cộng thêm số của server đó. 
 • Xoá Nhân Vật: sau khi gộp server, các nhân vật có đủ điều kiện sau hệ thống sẽ tự xoá: 
  • Số lượng Vàng dưới 1 Vàng.
  • Nhân vật dưới cấp 55.
  • Không đăng nhập trong 30 ngày
  • Nhân vật có thời gian online không đủ 120 phút.
  • Khi thoả đủ 4 điều kiện trên thì hệ thống sẽ tự động xoá nhân vật. Các Tiên Hữu lưu ý.
 • Tên Bang Hội: sau khi gộp thì tên Bang bị trùng sẽ có điểm phân biệt là kèm số phía sau tên Bang, dữ liệu Bang được giữ nguyên, xoá danh sách xin vào Bang.
 • Sắp Xếp Lại BXH
 • Hảo Hữu: giữ lại danh sách hảo hữu, xoá danh sách đen và danh sách xin kết bạn.
 • Dữ Liệu Túi Đồ: không thay đổi.
 • Thuộc Tính Nhân Vật + Dữ Liệu VIP: không thay đổi.
 • Bảo Lưu Dữ Liệu Giao Dịch: tất cả vật phẩm treo bán, lợi ích đã lấy được bảo lưu và không thay đổi.
 • Ngoài ra còn 1 số hoạt động trong game sẽ được bảo lưu và không thay đổi như sau:
  • Dữ liệu quà tăng cấp
  • Phần thưởng điểm danh
  • Dữ liệu quà online
  • Số lần các hoạt động
  • Dữ liệu cầu phúc
  • Thời gian treo máy
  • Tất cả tính năng game (linh thú, tiên khí, huyền binh, tiên phách....)
 • Trong lúc gộp server các server trong danh sách gộp sẽ tiến hành bảo trì, các Tiên Hữu không thể vào game trong thời gian này, các server khác Không nằm trong danh sách gộp vẫn vào game bình thường.

Nay Lý Sư Sư xin thông báo để các Tiên Hữu kịp thời nắm rõ.

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!