[SỰ KIỆN] ĐUA TOP 7 NGÀY

Cập nhật : 29-08-2019

Nhằm tạo động lực cho các Tiên Hữu  trải nghiệm tốt nhất trong thế giới Hiên Viên Mobile , Lý Sư Sư xin mang đến cho các Tiên Hữu chuỗi sự kiện 7 ngày bắt đầu từ lúc mở khai mở server.

Đầu tiên các Tiên Hữu chọn mục Hoạt Động phía trên màn hình để vào HĐ Đặc Biệt.

 

Trong giao diện HĐ Đặc Biệt, các Tiên Hữu sẽ thấy chuỗi hoạt động 7 ngày kèm theo phần thưởng tương ứng:

1. XH Cấp (diễn ra trong 2 ngày)

2. XH Kỵ (diễn ra trong 1 ngày)

3. XH Mỹ Nhân (diễn ra trong 1 ngày)

4. XH Nạp (diễn ra trong 1 ngày)

5. XH Đá (diễn ra trong 1 ngày)

6. XH Lực Chiến (diễn ra trong 1 ngày)

Với các sự kiện trên hi vọng sẽ mang đến động lực cho các Tiên Hữu khi trải nghiệm Hiên Viên 1 cách toàn vẹn nhất.