[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (07/11/2019)

Cập nhật : 07-11-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP BXH

----------------------------------

1. Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí:

Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 07/11 đến 23h59 ngày 10/11/2019.

Phạm vi: từ S1 đến S42.

Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành tiêu vàng (không tính vàng khoá) tại tiệm sẽ được tính vào Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí. Khi kết thúc thời gian sự kiện quà tương ứng với xếp hạng của Tiên Hữu sẽ được trao trực tiếp vào thư của nhân vật.

Phần Quà:

Lưu ý: 

Sau khi kết thúc sự kiện (23h59 ngày 10/11) thời gian còn lại hiển thị trong game (từ 0h đến 10h ngày 11/11) là để các Tiên Hữu có thể xem được mình đạt được top bao nhiêu và nhận phần quà nào. Trong thời gian này khi tiến hành tiêu phí sẽ không được tính trên Bảng Xếp Hạng.

 

2. Bảng Xếp Nạp:

Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 11/11 đến 23h59 ngày 13/11/2019.

Phạm vi: từ S1 đến S42.

Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game Hiên Viên Mobile sẽ được tính vào Bảng Xếp Hạng Nạp. Khi kết thúc thời gian sự kiện quà tương ứng với xếp hạng của Tiên Hữu sẽ được trao trực tiếp vào thư của nhân vật.

Phần Quà:

Lưu ý: 

Sau khi kết thúc sự kiện (23h59 ngày 13/11) thời gian còn lại hiển thị trong game (từ 0h đến 10h ngày 14/11) là để các Tiên Hữu có thể xem được mình đạt được top bao nhiêu và nhận phần quà nào. Trong thời gian này khi tiến hành nạp sẽ không được tính trên Bảng Xếp Hạng.

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!