[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (17/10/2019)

Cập nhật : 17-10-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP 

1. Bảng Xếp Hạng Nạp:

Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 17/10 đến 23h59 ngày 20/10/2019.

Phạm vi: từ S1 đến S35

Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game Hiên Viên Mobile sẽ được tính vào Bảng Xếp Hạng Nạp. Khi kết thúc thời gian sự kiện quà tương ứng với xếp hạng của Tiên Hữu sẽ được trao trực tiếp vào thư của nhân vật.

Phần Quà:

  • Top 1: Chí Mạng Thần Thạch Cao x99 + Mảnh Ngọc Trạch Bị x200 + Mảnh Ngọc Câu Linh x200
  • Top 2 - 5: Chí Mạng Thần Thạch Cao x66+ Mảnh Ngọc Trạch Bị x150 + Mảnh Ngọc Câu Linh x150
  • Top 6 - 20: Chí Mạng Thần Thạch Cao x99 + Mảnh Ngọc Trạch Bị x100 + Mảnh Ngọc Câu Linh x100

Lưu ý: 

Sau khi kết thúc sự kiện (23h59 ngày 20/10) thời gian còn lại hiển thị trong game (từ 0h đến 10h ngày 21/10) là để các Tiên Hữu có thể xem được mình đạt được top bao nhiêu và nhận phần quà nào. Trong thời gian này khi tiến hành nạp sẽ không được tính trên Bảng Xếp Hạng.

2. Bảng Xếp Hạng Mị:

Thời gian diễn ra sự kiện: từ oh ngày 21/10 đến 23h59 ngày 23/10/2019.

Phạm vi: từ S1 đến S35

Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu được người chơi khác tặng bó hoa hoặc tiên hoa sẽ nhận được điểm mị lực, Tiên Hữu khi nhận được điểm mị lực sẽ có tên trên BXH Mị Lực và nhận được phần quà tương ứng với thứ hạng của mình, điểm mị lực càng cao thì thứ hạng càng cao. 

Phần Quà: 

  • Top 1: Bạo Kích Thần Thạch Cao x99 + Tấn Công Thần Thạch Cao x99 + Bó Hoa x99.
  • Top 2 - 5: Bạo Kích Thần Thạch Cao x66 + Tấn Công Thần Thạch Cao x66 + Bó Hoa x66.
  • Top 6 - 20: Bạo Kích Thần Thạch Cao x33 + Tấn Công Thần Thạch Cao x33 + Bó Hoa x33.

Lưu ý: 

Sau khi kết thúc sự kiện (23h59 ngày 23/10) các Tiên Hữu có thêm điểm mị lực cũng sẽ không được tính vào BXH.

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!