[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (26/12/2019)

Cập nhật : 26-12-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP 

1. Bảng Xếp Hạng Nạp:

Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 26/12 đến 23h59 ngày 29/12/2019.

Phạm vi: từ S1 đến S52.

Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game Hiên Viên Mobile sẽ được tính vào Bảng Xếp Hạng Nạp. Khi kết thúc thời gian sự kiện quà tương ứng với xếp hạng của Tiên Hữu sẽ được trao trực tiếp vào thư của nhân vật.

Phần Quà:

Lưu ý: 

Sau khi kết thúc sự kiện (23h59 ngày 29/12) thời gian còn lại hiển thị trong game (từ 0h đến 10h ngày 30/12) là để các Tiên Hữu có thể xem được mình đạt được top bao nhiêu và nhận phần quà nào. Trong thời gian này khi tiến hành nạp sẽ không được tính trên Bảng Xếp Hạng.

 

2. Bảng Xếp Hạng Mị:

Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 30/12/2019 đến 23h59 ngày 01/01/2020.

Phạm vi: từ S1 đến S52.

Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu được người chơi khác tặng bó hoa hoặc tiên hoa sẽ nhận được điểm mị lực, Tiên Hữu khi nhận được điểm mị lực sẽ có tên trên BXH Mị Lực và nhận được phần quà tương ứng với thứ hạng của mình, điểm mị lực càng cao thì thứ hạng càng cao. 

Phần Quà: 

Lưu ý: 

Sau khi kết thúc sự kiện (23h59 ngày 01/01) các Tiên Hữu có thêm điểm mị lực cũng sẽ không được tính vào BXH.

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!