[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (10/10/2019)
Cập nhật : 10-10-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP BXH 1. Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 10/10 đến 23h59 ngày 13/10/2019. Phạm vi: từ S1 đến S32. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành tiêu vàng (không tính vàng khoá)...

[SỰ KIỆN] QUÀ NẠP NGÀY (05/10/2019)
Cập nhật : 04-10-2019

Quà Nạp Ngày Thời gian: từ 0h - 23h59 ngày 05/10/2019 Phạm Vi: S1 - S33. Nội dung: khi tham gia sự kiện "Quà Nạp Ngày" các Tiên Hữu sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Phần quà: Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP NẠP (03/10/2019)
Cập nhật : 02-10-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 03/10 đến 23h59 ngày 6/10/2019. Phạm vi: từ S1 đến S29 Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game Hiên Viên...

[SỰ KIỆN] NẠP LIÊN TỤC (7 ngày)
Cập nhật : 26-09-2019

Sự Kiện Nạp Liên Tục Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu nạp liên tục theo mốc sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ Hiên Viên Mobile. Thời gian diễn ra sự kiện: 26/09 - 02/10/2019. Phạm vi: S1 - S2 Phần Quà:  Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm...

[SỰ KIỆN] QUÀ NẠP NGÀY (24/09/2019)
Cập nhật : 23-09-2019

Quà Nạp Ngày Thời gian: từ 0h - 23h59 ngày 24/09/2019 Phạm Vi: S1 - S27. Nội dung: khi tham gia sự kiện "Quà Nạp Ngày" các Tiên Hữu sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Phần quà: Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!

[SỰ KIỆN] QUÀ NẠP NGÀY (23/09/2019)
Cập nhật : 22-09-2019

Quà Nạp Ngày Thời gian: từ 0h - 23h59 ngày 23/09/2019 Phạm Vi: S1 - S26. Nội dung: khi tham gia sự kiện "Quà Nạp Ngày" các Tiên Hữu sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Phần quà: Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!

[SỰ KIỆN] QUÀ NẠP NGÀY (21/09/2019)
Cập nhật : 20-09-2019

Quà Nạp Ngày Thời gian: từ 0h - 23h59 ngày 21/09/2019 Phạm Vi: S1 - S24. Nội dung: khi tham gia sự kiện "Quà Nạp Ngày" các Tiên Hữu sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Phần quà: Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!

[SỰ KIỆN] QUÀ NẠP NGÀY (19/09/2019)
Cập nhật : 18-09-2019

Quà Nạp Ngày Thời gian: từ 0h - 23h59 ngày 19/09/2019 Đối tượng: S1 - S22 Nội dung: khi tham gia sự kiện Quà Nạp Ngày các Tiên Hữu sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Phần quà: Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!

[SỰ KIỆN] QUÀ NẠP NGÀY (17/09/2019)
Cập nhật : 16-09-2019

Quà Nạp Ngày Thời gian: từ 0h - 23h59 ngày 17/09/2019 Đối tượng: all user Nội dung: khi tham gia tích nạp ngày các Tiên Hữu sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Phần quà: Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!

[SỰ KIỆN] NẠP ĐẶC BIỆT - NHẬN QUÀ HOT...
Cập nhật : 07-09-2019

Lý Sư Sư xin mang đến cho các Tiên Hữu sự kiện "Nạp Đặc Biệt - Nhận Quà Hot" để giúp các Tiên Hữu trải nghiệm Hiên Viên Mobile được trọn vẹn hơn. Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 00h01 đến 23h59 ngày 08/09/2019. Đối tượng...

Chat với chúng tôi