[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (26/12/2019)
Cập nhật : 26-12-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 26/12 đến 23h59 ngày 29/12/2019. Phạm vi: từ S1 đến S52. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (12/12/2019)
Cập nhật : 12-12-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12/2019. Phạm vi: từ S1 đến S49. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (28/11/2019)
Cập nhật : 28-11-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 28/11 đến 23h59 ngày 01/12/2019. Phạm vi: từ S1 đến S46. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (21/11/2019)
Cập nhật : 21-11-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP BXH ---------------------------------- 1. Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 21/11 đến 23h59 ngày 24/11/2019. Phạm vi: từ S1 đến S45. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành tiêu vàng...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (14/11/2019)
Cập nhật : 14-11-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 14/11 đến 23h59 ngày 17/11/2019. Phạm vi: từ S1 đến S43. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (07/11/2019)
Cập nhật : 07-11-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP BXH ---------------------------------- 1. Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 07/11 đến 23h59 ngày 10/11/2019. Phạm vi: từ S1 đến S42. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành tiêu vàng...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (31/10/2019)
Cập nhật : 31-10-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 31/10 đến 23h59 ngày 03/11/2019. Phạm vi: từ S1 đến S40 Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (24/10/2019)
Cập nhật : 24-10-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP BXH 1. Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 24/10 đến 23h59 ngày 27/10/2019. Phạm vi: từ S1 đến S37. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành tiêu vàng (không tính vàng khoá)...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (17/10/2019)
Cập nhật : 17-10-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 17/10 đến 23h59 ngày 20/10/2019. Phạm vi: từ S1 đến S35 Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] QUÀ NẠP NGÀY (15/10/2019)
Cập nhật : 14-10-2019

Quà Nạp Ngày Thời gian: từ 0h - 23h59 ngày 15/10/2019 Phạm Vi: S1 - S36. Nội dung: khi tham gia sự kiện "Quà Nạp Ngày" các Tiên Hữu sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Phần quà: Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!