[SỰ KIỆN] NẠP ĐẶC BIỆT - NHẬN QUÀ ĐẶC...
Cập nhật : 27-03-2020

Lý Sư Sư xin mang đến cho các Tiên Hữu sự kiện Nạp Đặc Biệt để giúp các Tiên Hữu trải nghiệm game được trọn vẹn hơn. Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 00h01 đến 23h59 ngày 28/03/2020. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả Tiên Hữu từ S1 – S62. Nội dung sự...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (26/12/2019)
Cập nhật : 26-12-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 26/12 đến 23h59 ngày 29/12/2019. Phạm vi: từ S1 đến S52. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (12/12/2019)
Cập nhật : 12-12-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12/2019. Phạm vi: từ S1 đến S49. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (28/11/2019)
Cập nhật : 28-11-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 28/11 đến 23h59 ngày 01/12/2019. Phạm vi: từ S1 đến S46. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (21/11/2019)
Cập nhật : 21-11-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP BXH ---------------------------------- 1. Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 21/11 đến 23h59 ngày 24/11/2019. Phạm vi: từ S1 đến S45. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành tiêu vàng...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (14/11/2019)
Cập nhật : 14-11-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 14/11 đến 23h59 ngày 17/11/2019. Phạm vi: từ S1 đến S43. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (07/11/2019)
Cập nhật : 07-11-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP BXH ---------------------------------- 1. Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 07/11 đến 23h59 ngày 10/11/2019. Phạm vi: từ S1 đến S42. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành tiêu vàng...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (31/10/2019)
Cập nhật : 31-10-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 31/10 đến 23h59 ngày 03/11/2019. Phạm vi: từ S1 đến S40 Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (24/10/2019)
Cập nhật : 24-10-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP BXH 1. Bảng Xếp Hạng Tiêu Phí: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 24/10 đến 23h59 ngày 27/10/2019. Phạm vi: từ S1 đến S37. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành tiêu vàng (không tính vàng khoá)...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BXH (17/10/2019)
Cập nhật : 17-10-2019

SỰ KIỆN ĐUA TOP  1. Bảng Xếp Hạng Nạp: Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 17/10 đến 23h59 ngày 20/10/2019. Phạm vi: từ S1 đến S35 Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Hữu tiến hành nạp vàng với bất kỳ mệnh giá nào vào game...