[UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI - THIÊN CÁC BẢO ĐỒ
Cập nhật : 29-12-2019

Các Tiên Hữu thân mến, sau 1 thời gian chờ đợi, Lý Sư Sư sẽ mang đến cho các Tiên Hữu phiên bản mới với tên gọi "Thiên Các Bảo Đồ" để các Tiên Hữu có những trải nghiệm mới hơn trong Hiên Viên Mobile. Thông tin cụ thể như sau: Thời...

QUY TẮC GỘP SERVER TRONG HIÊN VIÊN MOBILE
Cập nhật : 14-11-2019

 Quy Tắc Gộp Server - Các Tiên Hữu Cần Biết   Cổng Đăng Nhập: sau khi gộp server, cổng đăng nhập máy chủ vẫn giữ nguyên, các Tiên Hữu có thể chọn máy chủ cũ để vào game bình thường. Tên Nhân Vật: nếu trùng tên sau khi gộp,...

KHAI MỞ S44 - HUYỀN VŨ
Cập nhật : 09-11-2019

Quý Tiên Hữu thân mến !! Để các Tiên Hữu có thể tự do trải nghiệm Hiên Viên Mobile được tốt hơn, Lý Sư Sư xin ra mắt máy chủ mới S44 - Huyền Vũ, hi vọng vùng đấy mới sẽ là nơi dừng chân để các Tiên Hữu thoả sức vùng...

KHAI MỞ S43 - THIÊN CUNG
Cập nhật : 05-11-2019

Quý Tiên Hữu thân mến !! Để các Tiên Hữu có thể tự do trải nghiệm Hiên Viên Mobile được tốt hơn, Lý Sư Sư xin ra mắt máy chủ mới S43 - Thiên Cung, hi vọng vùng đấy mới sẽ là nơi dừng chân để các Tiên Hữu thoả sức vùng...

[UPDATE] MỞ RỘNG TÍNH NĂNG - TỐI ƯU HÓA HỆ...
Cập nhật : 04-11-2019

Nhằm giúp các Tiên Hữu có thể trải nghiệm phiên bản hiện tại được tốt hơn, Lý Sư Sư xin giới thiệu đến các Tiên Hữu bản cập nhật Mở Rộng Tinh Năng và Tối Ưu Hóa Hệ Thống. Thời gian bảo trì update: 9h - 11h ngày 05/11/2019. Trong thời gian này...

KHAI MỞ S42 - NGỌC PHÙ
Cập nhật : 30-10-2019

Quý Tiên Hữu thân mến !! Để các Tiên Hữu có thể tự do trải nghiệm Hiên Viên Mobile được tốt hơn, Lý Sư Sư xin ra mắt máy chủ mới S42 - Ngọc Phù, hi vọng vùng đấy mới sẽ là nơi dừng chân để các Tiên Hữu thoả sức vùng...

KHAI MỞ S41 - THANH LIÊN
Cập nhật : 27-10-2019

Quý Tiên Hữu thân mến !! Để các Tiên Hữu có thể tự do trải nghiệm Hiên Viên Mobile được tốt hơn, Lý Sư Sư xin ra mắt máy chủ mới S41 - Thanh Liên, hi vọng vùng đấy mới sẽ là nơi dừng chân để các Tiên Hữu thoả sức vùng...

KHAI MỞ S40 - ÁNH THẦN
Cập nhật : 24-10-2019

Quý Tiên Hữu thân mến !! Để các Tiên Hữu có thể tự do trải nghiệm Hiên Viên Mobile được tốt hơn, Lý Sư Sư xin ra mắt máy chủ mới S40 - Ánh Thần, hi vọng vùng đấy mới sẽ là nơi dừng chân để các Tiên Hữu thoả sức vùng...

KHAI MỞ S39 - PHÁ VỌNG
Cập nhật : 21-10-2019

Quý Tiên Hữu thân mến !! Để các Tiên Hữu có thể tự do trải nghiệm Hiên Viên Mobile được tốt hơn, Lý Sư Sư xin ra mắt máy chủ mới S39 - Phá Vọng, hi vọng vùng đấy mới sẽ là nơi dừng chân để các Tiên Hữu thoả sức vùng...

KHAI MỞ S38 - PHÙ PHONG
Cập nhật : 18-10-2019

Quý Tiên Hữu thân mến !! Để các Tiên Hữu có thể tự do trải nghiệm Hiên Viên Mobile được tốt hơn, Lý Sư Sư xin ra mắt máy chủ mới S38 - Phù Phong, hi vọng vùng đấy mới sẽ là nơi dừng chân để các Tiên Hữu thoả sức vùng...