HỆ THỐNG THÚ LINH
Cập nhật : 19-06-2019

Thú Linh là hệ thống có thể tăng thêm nhiều thuộc tính nhân vật và kỹ năng bị động mạnh mẽ, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cách chơi Thú Linh cho các Tiên Hữu. Trước tiên hãy cùng xem bố cục giao diện thuộc tính Thú...

HỆ THỐNG TIÊN KHÍ
Cập nhật : 19-06-2019

Hệ Thống Tiên Khí Tiên Khí là những khí vật mà tiên nhân thượng cổ đã sử dụng khi đang còn tu hành, trong ngàn vạn năm sở hữu thần lực cường đại, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các vị Tiên Hữu, cũng vì thế mà trở...

HỆ THỐNG BANG HỘI
Cập nhật : 19-06-2019

Giới Thiệu Hệ Thống Bang Khi bước chân vào thế giới huyền ảo trong “Hiên Viên Mobile”, các Tiên Hữu đã có duyên với giang hồ này. Gia nhập Bang là 1 lựa chọn không tồi, tất nhiên người chơi cũng có thể chọn tự tạo 1 Bang, trở thành...

HỆ THỐNG TIÊN VĂN
Cập nhật : 18-06-2019

Hệ Thống Tiên Văn Qua ải tầng cao trong Anh Hùng Phổ có thể mở khóa được càng nhiều loại Tiên Văn và ô khảm Tiên Văn. Có thể vào giao diện Tiên Văn, nhấn nút tổng quan Tiên Văn mở ra giao diện tổng quan để tra tìm điều kiện mở khóa...

HỆ THỐNG THẦN HỒN
Cập nhật : 17-06-2019

Thần Hồn là hệ thống có thể tăng thêm nhiều thuộc tính cho nhân vật, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu về Thần Hồn cho các Tiên Hữu tham khảo. Trước tiên hãy cùng xem bố cục giao diện: Khung đỏ bên trái là danh sách trang bị,...

HỆ THỐNG CỬU CHÂU TRUYỆN
Cập nhật : 13-06-2019

Cửu Châu Truyện là hệ thống có thể  tăng nhiều thuộc tính cho nhân vật, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cách chơi này cho các Tiên Hữu. Truớc tiên các Tiên Hữu hãy xem bố cục của trang Cửu Châu Truyện: Nhấn vào tab...

HỆ THỐNG HUYỀN BINH
Cập nhật : 13-06-2019

Hệ thống Huyền Binh có thể tăng thêm nhiều thuộc tính nhân vật, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cho các Tiên Hữu sở hữu Huyền Binh này. Trước tiên hãy xem bố cục giao diện: Khung đỏ bên trái là danh sách Huyền Binh, nhấn vào tab...

HỆ THỐNG MỸ NHÂN
Cập nhật : 12-06-2019

Giới Thiệu Hệ Thống Mỹ Nhân Hệ thống mỹ nhân: 1 người bạn bên cạnh bạn cả đời. Khi bước vào thế giới huyền ảo ở “Hiên Viên Mobile”, thì giang hồ này đã có duyên với bạn. Hôm nay Lý Sư Sư sẽ nói về thiết lập hệ thống Mỹ...

HỆ THỐNG LINH VŨ
Cập nhật : 12-06-2019

Hệ Thống Linh Vũ Tu luyện Côn Bằng Chân Kinh, không chỉ có thể tăng mạnh thuộc tính đồng thời còn có thể ảo hóa ra những đôi cánh đẹp đẽ đa dạng, khi cấp tu luyện của Côn Bằng Chân Kinh càng cao, thì càng có thể ảo hóa ra nhiều...

HỆ THỐNG CHIẾN KỴ
Cập nhật : 12-06-2019

Hệ Thống Chiến Kỵ Đại lục Hiên Viên có rất nhiều trân kỳ dị thú, kỳ trân dị bảo, có thể dùng làm tọa kỵ, giúp đỡ rất nhiều cho các Tiên Hiệp. Các loại chiến kỵ giúp các Tiên Hữu chu du đại lục Hiên...