HỆ THỐNG NGỌC
Cập nhật : 12-06-2019

HỆ THỐNG NGỌC Là hệ thống có thể tăng thêm rất nhiều thuộc tính cho nhân vật và kỹ năng bị động mạnh mẽ, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cho các Tiên Hữu về cách chơi này. Trước tiên hãy xem bố cục trong giao diện...

HỆ THỐNG CẦU PHÚC
Cập nhật : 12-06-2019

 HỆ THỐNG CẦU PHÚC Khi bước vào tu hành gian khổ trong thế giới huyền ảo “Hiên Viên Mobile”, Thần Chi Cầu Phúc là 1 bước không thể thiếu được, có cái cầu phúc khiến thực lực bản thân tăng thêm, có cái cầu phúc để bản...

HỆ THỐNG BOSS NAM MINH THIÊN TRÌ
Cập nhật : 11-06-2019

Nam Minh Thiên Trì còn gọi là Boss Liên Server có thể rớt rất nhiều đá cường hóa Thú Linh và trang bị Thú Linh, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cho các Tiên Hữu về Boss Nam Minh Thiên Trì. Trước tiên hãy nhìn xem bố...

HỆ THỐNG BOSS THẬP PHƯƠNG QUỶ VƯƠNG
Cập nhật : 10-06-2019

Thập Phương Quỷ Vương Thập Phương Quỷ Vương vốn là U Châu U Mình Ti thập điện Diêm Vương, gồm: Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Quan Vượng, D66tiêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Bình Đẳng Vương, Đô Thị Vương, Luân Chuyển...

HỆ THỐNG BOSS U MINH QUỶ VỰC
Cập nhật : 10-06-2019

U Minh Quỷ Vực Trong thế giới huyền ảo của “Hiên Viên Mobile”, có 1 nơi mà yêu ma hoành hành, những tu tiên giả bình thường vừa nghe đến đã vô cùng sợ hãi, tránh không dám đến, chỉ có 1 số cường giả đạt từ cấp thần...

HỆ THỐNG BOSS BẮC UYÊN MINH
Cập nhật : 10-06-2019

Bắc Minh Uyên là hệ thống Boss có thể rớt rất nhiều nguyên liệu Thần Hồn, hôm nay Lý Sư Sư sẽ giới thiệu cho các Tiên Hữu làm sao nắm bắt được cách chơi Bắc Minh Uyên. Truớc tiên hãy nhìn xem bố cục giao diện của Bắc Minh...