[UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI - HÙNG BÁ THIÊN HẠ

Cập nhật : 30-03-2020

Các Tiên Hữu thân mến, sau 1 thời gian chờ đợi, Lý Sư Sư sẽ mang đến cho các Tiên Hữu phiên bản mới với tên gọi "Hùng Bá Thiên Hạ" để các Tiên Hữu có những trải nghiệm mới hơn trong Hiên Viên Mobile. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến tiến hành bảo trì update Phiên Bản Mới: 8h00 - 11h00 ngày 31/03/2020 (Thời gian hoàn tất bảo trì có thể sớm hơn hoặc trễ hơn so với dự kiến).]

Nội dung Phiên Bản " Hùng Bá Thiên Hạ"

 • Thêm trang bị bậc 17, bậc 18
 • Mở rộng độ sâu của mỹ nhân, thêm mỹ nhân bậc 13: Vô Song-Lý Hương Quân.
 • Mở rộng thời trang mỹ nhân, thêm mỹ nhân thời trang mới: Vô Song-Anh Tuyết, Vô Song-Dương Ngọc Hoàn.
 • Tăng giời hạn mỹ nhân hồn thạch (son mỹ nhân).
 • Thêm thú cưỡi bậc 14: Kình Thiên Cự Tượng.
 • Thêm thú cưỡi thời trang mới: Thái Cổ Linh Hạc, Ngũ Thái Thánh Côn.
 • Mở rộng giới hạn Thú Hồn Kỵ.
 • Mở Nam Minh Thiên Trì tầng 4, tầng 5.
 • Thêm thế giới Đông Hải, thế giới Lôi Trạch, thế giới Cửu Lê.
 • Mở rộng cấp nhân vật lên cấp 1000
 • Nhiệm vụ chính tuyến mở đến cấp 1000
 • Nhiệm vụ hàng ngày mở đến cấp 1000
 • Nhiệm vụ Bang mở đến cấp 1000
 • Nhiệm vụ bảo đồ mở đến cấp 1000
 • Giới hạn HP, tấn công, bạo kích, chí mạng Huyền Binh từ cấp 600 tăng lên cấp 900
 • Ngọc cấp mở rộng từ cấp 60 lên cấp 120
 • Mở rèn trang bị bậc 17, bậc 18
 • Thêm danh hiệu《Hùng Bá Thiên Hạ》,《Nhất Đại Phú Hào》

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật thú vị !!