[UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI - THIÊN CÁC BẢO ĐỒ

Cập nhật : 29-12-2019

Các Tiên Hữu thân mến, sau 1 thời gian chờ đợi, Lý Sư Sư sẽ mang đến cho các Tiên Hữu phiên bản mới với tên gọi "Thiên Các Bảo Đồ" để các Tiên Hữu có những trải nghiệm mới hơn trong Hiên Viên Mobile. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến tiến hành bảo trì update Phiên Bản Mới: 7h00 - 10h00 ngày 30/12/2019 (Thời gian bảo trì có thể sớm hơn hoặc trễ hơn so với dự kiến).

Nội dung Phiên Bản " Thiên Các Bảo Đồ"

1. Mở BOSS Thí Luyện Chi Địa cấp 600 trở lên, và cho trang bị cao nhất lên tới bậc 16.

2. Mở hệ thống Boss Bắc Minh Uyên tầng 3.

3. Mở hệ thống Boss Nam Minh Thiên Trì tầng 3.

4. Mở rộng cấp Thần Hồn, có thể tăng đến cấp 20.

5. Thêm rèn dây chuyển đỏ 2 sao và dây chuyển đỏ 3 sao.

6. Mở rộng tăng bậc mỹ nhân, thêm bậc 11 và bậc 12.

7. Thêm cách chơi nhiệm vụ Bảo Đồ, người chơi có thể thông qua nhiệm vụ Bảo Đồ nhận Tàng Bảo Đồ, dựa theo tọa độ được ghi trên Tàng Bảo Đồ mà đào bảo.

8. Mở rộng Tiên Văn, thêm Tiên Văn phẩm chất hồng và hợp thành Tiên Văn 2 thuộc tính.

9. Mở hệ thống bồi dưỡng Dấu Chân và Vòng Sáng.

10. Update thời trang mới và thú cưỡi mới.

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm phiên bản mới thật vui vẻ !!